IEEE Студентски клон

Български език

Enligsh

 • История и структура на Шуменския Студентски Клуб (ШСК)Open or Close

  Курсантско-студентски IEEE клон Шумен

  Курсантско-студентски IEEE клон на Факултет "Артилерия, ПВО и КИС” от НВУ "В. Левски” и Факултет по технически науки от Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски”

  Институтът на Инженерите по Електротехника и Електроника (IEEE) е най-голямата техническа професионална организация в света. Има около 350 000 членове в 150 страни. Официално е създаден през 1963 г. в резултат на сливането на Американския институт на електроинженерите (AIEE), основан през 1884 г. от Александър Греъм Бел и Томас Едисон и Института на Радиоинженерите (IRE), основан през 1912 г.

  Институтът IEEE съдействува за развитието на електротехниката и сродните и науки, включвайки областите от космоса, енергетиката, транспорта до комуникациите, компютрите и микроелектрониката, като работи за прилагането на тези технологии в полза на човечеството. В своята работа се ръководи от Конституция, а всеки член е длъжен да спазва Етичния кодекс. Девизът на института e "IEEE обединява света”.

  IEEE има редица професионални научно-образователни и обществени цели – подкрепя професионалното развитие и колективния стил на работа, осъществяването на дългогодишна професионална кариера, стреми се да популяризира и да повиши привлекателността на електротехниката и сродните науки. Институтът се е превърнал от американска в глобална организация, чувствителна към многообразието на националните култури и традиции.

  Една от важните цели на IEEE е създаването на Студентски клонове в техническите университети. Такива клонове на IEEE има в близо 900 университета в целия свят. Включването на нашите университети в този списък е не само въпрос на чест.

  Студентският Клон е организационна структура на IEEE, образувана от най-малко 20 студенти членове на IEEE, обучаващи се в даден университет. Сега в България има 3 студентски клона – към Техническите Университети във Варна и София и съвместен клон на курсантите от Факултет "Артилерия, ПВО и КИС” (гр. Шумен) от Националния Военен Университет "В. Левски” и студентите от Факултета по Технически науки от Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски”.

  Оперативната работа в клона се извършва от ръководство (branch officers), което включва председател, заместник-председател, секретар и касиер. Връзката между студентския клон и администрацията на висшето училище се осъществява от наставник (counselor) на клона, който се избира от студентите, членове на клона, по предложение на декана на факултета, в който работи клона. Изборът на ръководство, годишните отчети и планове за работа на клона се съгласуват с наставника на клона и декана на факултета.

  Ръководството на клона се обновява ежегодно, а мандатът на наставника най-често е две години.

  Курсантско-студентския IEEE клон във факултет "Артилерия, ПВО и КИС” е официално утвърден на 09.09.1998 год. Неговият номер е 60691. От 2003 год. в състава на клона влизат и други студенти от гр. Шумен, с което той става съвместен курсантско-студентски клон на факултет "Артилерия, ПВО и КИС” от НВУ "В. Левски” и на Факултета по Технически науки от Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски”. От 2005 год. наставник (counselor) на курсантско-студентския IEEE клон е доц. д-р инж. Иван Цонев, декан на Факултет по Технически науки от Шуменския Университет. От тогава основната дейност на IEEE клона се развива и от студентите от Шуменския Университет.

           За времето от тогава до днес клонът е имал членове през различните години, както следва:

   1998 год. – 32 членове;

   1999 год. – 72 членове;

   2000 год. – 28 членове;

   2001 год. – 22 членове;

   2002 год. – 18 членове;

   2003 год. – 20 членове;

   2004 год. – 21 членове;

   2005 год. – 23 членове (8 курсанта, 4 студента и 11 докторанта),

   2006 год. – 21 членове (11 курсанта, 7 студента и 3 докторанта),

   2007 год. – 21 членове (11 курсанта, 7 студента и 3 докторанта),

   2008 год. – 30 членове (11 курсанта, 14 студента и 5 докторанта),

   2009 год. – 34 членове (7 курсанта, 20 студента и 7 докторанта),

   2010 год. – 29 членове (5 курсанта, 21 студента и 3 докторанта).

   2011 год. – 27 членове (3 курсанта, 21 студента и 3 докторанта)

   2012 год. – 33 членове (3 курсанта, 28 студента и 2 докторанта)

   2013 год. – 39 членове (5 курсанти, 28 студенти и 6 докторанти)

   2014 год. – 39 членове (5 курсанти, 28 студенти и 6 докторанти)

   2015 год. – 43 членове (5 курсанти, 32 студенти и 6 докторанти)

   2016 год. – 31 членове (2 курсанти, 26 студенти и 3 докторанти)

  Курсантско-студентския IEEE клон във факултет "Артилерия, ПВО и КИС” и Факултета по Технически науки от Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски” е организирал и е бил домакин на следните по-важни мероприятия:

   1. Първа среща на студентските IEEE клонове в България /18.11.1998 год./. В нея освен домакините участваха 19 представители на студентските клонове от ТУ София, ТУ Варна, ТУ Габрово, Великотърновския университет, бившите ВВУОВУ "В. Левски” и ВВВУ "Г. Бенковски”.

   2. Втора среща на студентските IEEE клонове в България – месец МАЙ 1999 год.

   3. Трета среща на студентските IEEE клонове в България – месец АПРИЛ 2000 год.

   4. Първа среща и Научна сесия на студентските IEEE клонове от Балканския регион – месец МАЙ 2001 год. В срещата и сесията участваха 43 членове на IEEE от Полша, Румъния, Словения, Македония, Гърция, Турция и България.           Председателите на курсантско-студентския IEEE клон във факултет "Артилерия, ПВО и КИС” и Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски” взеха участие в:

  1) Конгреса на председателите на студентски IEEE клонове от 8 регион – 15 – 20. 05. 2000 год., гр. Айндховен, Кралство Нидерландия;

  2) Конгреса на председателите на студентски IEEE клонове от 8 регион – м. юни. 2006 год., гр. Париж, Република Франция;

  3) Конгреса на председателите на студентски IEEE клонове от 8 регион – 31.08-03.09. 2008 год., гр. Лондон, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия;

  4) Конгреса на председателите на студентски IEEE клонове от 8 регион – 04.08-08.08. 2010 год., гр. Льовен, Кралство Белгия

  5) Конгреса на председателите на студентски IEEE клонове от 8 регион – 25.07–29.07.2012 год., гр. Мадрид, Кралство Испания - IEEE Region 8 SBC GOLD Congress 2012 Madrid, available at https://www.facebook.com/sbcmadrid

  6) Конгреса на председателите на студентски IEEE клонове от Централна Европа в гр. Ополе, Полша 13.05-15.05.2013 год. - 2nd IEEE Central European Student Branch Congress – CEuSBC 2013

  7) Конгрес на председателите на студентски IEEE клонове от 8 регион – 6.08-10.08.2014 год., гр. Краков, Република Полша, IEEE Student Branch Congress Krakow (Poland) 2014, available at http://www.sypkrakow.pl/

  8) Конгрес на председателите на студентски IEEE клонове от Централна Европа в гр. Загреб, Хърватия - 8.05-10.05.2015 год. - 3rd IEEE Central European Student and Young Professionals Congress - CEuSYP 2015

  9) Представяне на IEEE Young Professionals Affinity Group – България в гр. Пловдив от 28 до 29 май 2015 г.  От основаването си курсантско-студентския IEEE клон във факултет "Артилерия, ПВО и КИС” и Факултета по Технически науки от Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски” разполага с клуб и отделна читалня в библиотеката на факултета, който се използва изключително от членове на клона.

  В периода 2003-2012 год. курсантско-студентския IEEE клон във факултет "Артилерия, ПВО и КИС” и Факултета по Технически науки от Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски” организира или участва в следните мероприятия:

   ежемесечни срещи на членовете на клона;

   преместване на клуба в корпус на Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски”;

   срещи със студенти и докторанти от научни организации на територията на гр. Шумен, проявяващи желание за членство в клона;

   ежегодно участие с по няколко доклада в Научни конференции, провеждани традиционно от Военно-техническата Академия в гр. Букурещ, Румъния, Националния Военен Университет, гр. Будапеща, Унгария, НВУ "В. Левски”, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров” и Технически Университет – гр. Варна.

  Също така в периода 19-22 март 2005г. г-н Кремен Христов, докторант в Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски” и председател на курсантско-студентския IEEE клон през 2004г., участва в международната среща "Бъдещето на членството в IEEE”, проведена в Техническия университет в гр. Загреб, Република Хърватска. Срещата беше организирана от секцията "Студентски активности” на Регион 8 на IEEE.

           За изминалите години 11 членове на клона успешно защитиха докторски дисертации, 1 е в процедура за защита, бяха разработени над 40 дипломни работи за ОКС "магистър”. Също така в периода 2002г. – 2012г. студенти, членове на курсантско-студентския IEEE клон изнесоха общо 12 доклада на научни конференции в чужбина.           В момента председател на курсантско–студентския IEEE клон е Румяна Веселинова Василева. Тя изучава висше образование със специалност "Системи за сигурност" в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен.

  e–mail address: rymit0o0o@abv.bg

  Другите членове на ръководството са:

           – Геновева Радославова Парашкенова, студентка в трети курс „СС”, Факултет по Технически науки от Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски”;

           – Полина Тошкова Маринова, магистър в специалност „СС”, Факултет по Технически науки от Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски”;

           – Ирина Петкова Казакова, студентка в четвърти курс „СС”, Факултет по Технически науки от Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски”;

           Съветник на курсантско-студентския IEEE клон е проф. д.т.н. инж. Борислав Йорданов Беджев, заместник – декан на ФТН.

  e-mail address: bedzhev@abv.bg

  Електронната поща на курсантско-студентския IEEE клон се получава на адресите:

 • Съветник на Шуменския Студентски Клуб (ШСК)Open or Close

  Съветник на Шуменския Студентски Клуб


  Име: Борислав Йорданов Беджев

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: Управление на системите за сигурност

  Кабинет: Корпус 3, стая 410

  Телефон: 830-495/вътр. 192

  E-mail: bedzhev@abv.bg

   
  Съветник на Шуменския Студентски Клуб е проф. дтн инж. Борислав Йорданов Беджев.
  През 2009 г. е избран за заместник-декан на ФТН по научната работа на ШУ „Епископ Константин Преславски”.


 • Председател на Шуменския Студентски Клуб (ШСК)Open or Close

  Председател на Шуменския Студентски Клуб


  Иван Николов

  Име: Румяна Веселинова Василева

  Факултет: Факултет по технически науки

  E-mail:rymit0o0o@abv.bg  Родена съм в град Шумен. Завършила съм средно образование в ПМГ „Нанчо Попович“ гр. Шумен, природоматематически профил през 2012 г. Уча висше образование в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен специалност "Системи за сигурност" в 4 курс. Моите хобита са рисуване и спорт.

   

   

 • Членове на Шуменския Студентски Клуб (ШСК)Open or Close

  Членове на Шуменския Студентски Клуб (ШСК)


  Списък на членовете за 2001 година Списък на членовете за 2002 година

  1. Ивайло Ангелов - "Antenas & Propagation", "Circuits & Systems"
  2. Даниел Йорданов - "Antenas", "Microwave"
  3. Ивайло Иванов - "Antenas", "Broadcast Technology"
  4. Красимир Тотев - "Electron Devices"
  5. Делян Колев - "Broadcast Technology", "Circuits & Systems"
  6. Павел Павлов - "Antenas"
  7. Румен Желязков - "Electron Devices", "Circuits & Devices" Mag.
  8. Росен Григоров - "Antenas","Communications", "Computer","Control Systems", "Electron Devices"
  9. Росен Кутиев - "Communications"
  10. Росен Русанов - "Broadcast Technology"
  11. Парашкев Георгиев - "Broadcast Technology"
  12. Петър Крумов - "Circuits & Systems", "Electron Devices"
  13. Петър Канъов - "Communications"
  14. Милен Петров - "Communications", "Electron Devices", "Control Systems", "Circuits & Devices" Mag.
  15. Ивайло Цанков - "Antenas", "Broadcast Technology", "Circuits & Systems"
  16. Николай Василев - "Circuits & Systems", "Computer"
  17. Дянко Хубенов - "Communications"
  18. Деян Добрев - "System, Man, Cybernetics"
  19. Андрей Иванов - "Computer"
  20. Живко Жеков - "Computer"
  21. Галин Иванов - "Information Theory"
  22. Илия Начев - "Control Systems"
  23. Милен Филев - "Information Theory"
  24. Ивайло Атанасов - "Control Systems"
  25. Христомир Божинов - "Communications"
  26. Иван Демирев - "Control Systems"
  27. Красимир Кънчев - "Communications", "Computer"
  28. Галин Димов - "Circuits & Systems"
  29. Теодор Иванов - "Electron Devices"
  30. Атанас Милов - "Circuits & Systems"
  31. Пламен Каменов - "Consumer Electronics"
  32. Илиян Брезин - "Control Systems"  1. Чавдар Минчев - "Control Systems"
  2. Иван Ангушев - "Vehicular Technology"
  3. Симеон Арнаудов - "Magnetics"
  4. Мирослав В. Тодоров - "Consumer Electronics"
  5. Красимир Андреев - "Aerospace and Electronic Systems, Aerospace and Electronic Systems, Trans."
  6. Венцислав Василев - "Antennas and Propagation"
  7. Атанас Д. Милев - "Broadcast Technology"
  8. Красимир К. Кънчев - "Lasers and Electo - Optics"
  9. Пламен А. Петров - "Aerospace and Electronic Systems", "Aerospace and Electronic Systems, Trans."
  10. Петър Канъов - "Aerospace and Electronic Systems"
  11. Галин З. Домов - "Computer, "Computer Graphics and Applications Mag."
  12. Красимир М. Тотев - "Circuits and Systems"
  13. Димитър Вълков - "Broadcast Technology"
  14. Станислав Н. Петров - "Communications", "Professional Communications"
  15. Панчо Д. Добрев - "Communications"
  16. Павел Петров - "Professional Communications"
  17. Красимир Д. Тодоров - "Computer", "Communications"
  18. Илиян Брезин - "Consumer Electronics"
  19. Владислав Н. Василев - "Control Systems"
  20. Пламен Ст. Христов - "Circuits and Systems"
  21. Димитър Д. Димитров - "Circuits and Systems"
  22. Бончо Д. Костов - "Electron Devices"
  23. Владимир Кр. Терзиев - "Electron Devices"
  24. Емил Б. Илиев - "Control Systems"
  25. Марин Т. Йолов - "Circuits and Systems"
  26. Людмил Р. Киров - "Circuits and Systems"
  27. Лазар Н. Лазаров - "Electromagnetic Compatibility"
  28. Емил Д. Тодоров - "Electron Devices"
  29. Стоил И. Темелков - "Broadcast Technology"
  30. Ангел А. Илиев - "Circuits and Systems"
  31. Венцислав Романов - "Circuits and Systems"
  32. Цветомир Л. Кръстев - "Consumer Electronics"
  33. Михаил Н. Огледалов - "Consumer Electronics"
  34. Станислав Н. Станев - "Microwave Theory and Techniques"
  35. Антон М. Конев - "Control Systems"
  36. Иван Н. Великов - "Broadcast Technology"
  37. Христо Гр. Киров - "Antennas and Propagation"
  38. Христомир С. Христов - "Broadcast Technology"
  39. Иван М. Кибритев - "Electron Devices"
  40. Станислав Г. Ангелов - "Broadcast Technology"
  41. Даниел Д. Добрев - "Electron Devices, Circuits and Systems"
  42. Димитър М. Спиров - "Electron Devices"
  43. Иван А. Тагарев - "Computer"
  44. Август Н. Кабакчиев - "Circuits and Systems"
  45. Андрей П Андреев - "Broadcast Technology"
  46. Кръстьо С. Парасков - "Antennas and Propagation"
  47. Шерив М. Коноев - "Professional Communications"
  48. Пламен В. Бараняков - "Communications"
  49. Николай В. Митев - "Professional Communications"
  50. Ангел Б. Ангелов - "Antennas and Propagation"
  51. Симеон Н. Дедински - "Circuits and Systems"
  52. Росен Н. Димитров - "Consumer Electronics"
  53. Мирослав Кр. Благоев - "Circuits and Systems"
  54. Милен И. Минев - "Communications"
  55. Недялко Г. Димитров - "Circuits and Systems"
  56. Спас И. Геров - "Antennas and Propagation"
  57. Калоян В. Кирилов - "Microwave Theory and Techniques"
  58. Галин В. Куниев - "Lasers and Electo - Optics"
  59. Виктор Кр. Дулев - "Consumer Electronics"
  60. Мартин П. Стойчев - "Computer"
  61. Йоана Д. Костова - "Systems, Man, and Cybernetics"
  62. Димитър Н. Кръстев - "Computer"
  63. Георги Ст. Георгиев - "Antennas and Propagation"
  64. Иван Н. Иванов - "Solid State Circuits"
  65. Андрей Р. Георгиев - "Vehicular Technology"
  66. Господин К. Коев - "Vehicular Technology"
  67. Стамен М. Димитров - "Circuits and Systems"
  68. Калин А. Китанов - "Vehicular Technology"
  69. Младен Е. Айвазов - "Control Systems"
  70. Николай В. Николов - "Electron Devices"
  71. Димитър Николов - "Antennas and Propagation"
  72. Димитър К. Каменов - "Circuits and Systems"
  Списък на членовете за 2003 година Списък на членовете за 2004 година
  1. Николай Николов - "Electromagnetic Compatibility"
  2. Тихомир Трифонов - "Broadcast Technology"
  3. Васкен Чакоян - "Robotics and Automation"
  4. Минчо Корджлелов - "Aerospace and Electronic Systems, Control Systems"
  5. Дилян Димитров - "Signal Processing"
  6. Пламен Петров - "Lasers and Electro-Optics"
  7. Пламен Балашов - "Electron Devices"
  8. Галин Кунчев - "Electron Devices"
  9. Димитър Кръстев - "Circuits and Systems"
  10. Иван Вълков - "Electron Devices"
  11. Владислав Василев - "Circuits and Systems"
  12. Лазар Лазаров - "Circuits and Systems"
  13. Шериф Кокоев - "Professional Communications"
  14. Людмил Кирилов - "Microwave Theory and Techniques"
  15. Антон Колев - "Power Electronics"
  16. Владимир Терзиев - "Power Electronics"
  17. Стамен Димитров - "Circuits and Systems"
  18. Пламен Христов - "Microwave Theory and Techniques"
  19. Август Кабакчиев - "Power Electronics"
  20. Пламен Браняков - "Power Electronics"
  21. Венцислав Романов - "Electron Devices"
  22. Симеон Дедински - "Electron Devices"
  23. Младен Айвазов - "Electron Devices"
  24. Иван Тагарев - "Power Electronics"
  25. Йоана Костова - "Power Electronics"
  26. Ангел Стоичков - "Electron Devices"
  27. Ванко Ганев - "Instrumentation and Measurement Ultrasonic", "Ferroelectrics and Frequency control"
  28. Галин Димов - "Power Electronics"

  1. Валери Димитров Тонев - "Systems, Man and Cybernetics"
  2. Димитър Тодоров Дойчинов - "Systems, Man and Cybernetics"
  3. Жанета Николова Ташева - "Information Theory"
  4. Милан Иванов Миланов - "Aerospace and Electronic System"
  5. Добрин Митев Махлянов - "Electron Devices"
  6. Кирил Диянов Печеняшки - "Computer"
  7. Петя Колева Проданова - "Antennas and Propagation"
  9. Диана Сергеева Дацкова - "Systems, Man and Cybernetics"
  10. Станимир Стоянов Станчев - "Nuclear and Plasma Science"
  11. Антония Атанасова Йовчева
  12. Красимир Валентинов Харизанов
  13. Гено Веселинов Николов
  14. Георги Руменов Цаков
  15. Никола Маринов Тошков
  16. Божидар Стоянов Стоянов - "Geoscience and Remote Sensing"
  17. Николай Янков Иванов - "Information Theory"
  18. Борислав Панайотов Стоянов - "Neural Networks"
  19. Станимир Кунчев Железов - "Computer"
  20. Кремен Желязков Христов - "Computer"
  21. Христо Иванов Параскевов - "Information Theory"
  22. Борислав Йорданов Беджев - "Information Theory"
  23. Иван Кръстев Цонев - "Education"  Списък на членовете за 2005 година Списък на членовете за 2006 година
  1. Валери Димитров Тонев - "Computational Intelligence Society"
  2. Димитър Тодоров Дойчинов - "Computer", "Trans on Dependable and Secure Computing"
  3. Жанета Николова Ташева - "Information Theory"
  4. Бойко А. Иванов - "Microwave Theory and Techniques"
  5. Елица Е. Христова - "Computational Intelligence Society"
  6. Кирил Диянов Печеняшки - "Computer"
  7. Петя Колева Проданова - "Antennas and Propagation"
  8. Диана Сергеева Дацкова - "Systems, Man and Cybernetics"
  9. Христина К. Христова - "Electromagnetic Compatibility Society"
  10. Линко Г. Николов - "Aerospace and Electronic Systems Society"
  11. Пламена А Николова - "Robotics and Automation Society"
  12. Евгени Динков Дойчев - "Electron Devices"
  13. Ивайло Валентинов Ангелов - "Communications"
  14. Божидар Стоянов Стоянов - "Computer Society", "Computer Graphics and Applications Magazine"
  15. Борислав Панайотов Стоянов - "Computer Society", "Security & Privacy Magazine"
  16. Станимир Кунчев Железов - "Computer", "Security & Privacy Magazine"
  17. Кремен Желязков Христов "Computer"
  18. Христо Иванов Параскевов - "Computer", Trans on Dependable and Secure Computing"
  19. Иван С Иванов - "Information Theory Society"
  20. Александър К. Милев - "Communications", "Trans on Communications Computer", "Trans on Networking"
  21. Антония Атанасова Йовчева - "Education"
  22. Гено Веселинов Николов - "Computer", "Network The Magazine of Global Internetworking"
  23. Петър Йорданов Петров - "Systems, Man and Cybernetics"
  24. Иван Кръстев Цонев - "Education"
  25. Станимир С. Станев - "Computational Intelligence Society"
  26. Борислав Йорданов Беджев - "Information Theory"

  1. Валери Димитров Тонев - "Computational Intelligence Society"
  2. Елица Е. Христова - "Computational Intelligence Society"
  3. Христина К. Христова - "Computer"
  4. Линко Г. Николов - "Aerospace and Electronic Systems Society"
  5. Ивайло Валентинов Ангелов - "Communications"
  6. Росен Цветанов Русанов - "Professional Communication"
  7. Август Христов Кабакчиев - "Antennas and Propagation"
  8. Красимир О. Славянов - "Broadcast Technology"
  9. Ганчо Г. Канев - "Lasers and Electro-Optics"
  10. Рая Р. Герова - "Consumer Electronics"
  11. Любомир Б. Георгиев - "Broadcast Technology"
  12. Ива Г. Иванова - "Communications"
  13. Димитър Емилов Кибарев - "Vehicular Technology"
  14. Весела Н. Лалова - "Antennas and Propagation"
  15. Кремен Желязков Христов - "Broadcast Technology"
  16. Антония Атанасова Йовчева - "Education"
  17. Петър Йорданов Петров - "Systems, Man and Cybernetics"
  18. Зюлфи Б. Гугов - "Signal Processing"
  19. Галин П. Тенев - "Computer"
  20. Емануил С. Стоянов - "Geoscience and Remote Sensing"
  21. Александър К. Милев - "Communications", "Trans on Communications"
  22. Иван Кръстев Цонев - "Education"
  23. Борислав Йорданов Беджев - "Information Theory"

  Списък на членовете за 2007 година Списък на членовете за 2008 година

  1. Неделчо Р. Неделчев - "Computational Intelligence Society"
  2. Ваня Л. Кирилова - "Computational Intelligence Society", "Women in Engineering"
  3. Весеслава Н. Лалова - "Aerospace and Electronic Systems Society"
  4. Георги К. Телефонски - "Computer"
  5. Диана П. Табакова - "Microwave Theory and Technique"
  6. Росен Цветанов Русанов - "Professional Communication"
  7. Август Христов Кабакчиев - "Antennas and Propagation"
  8. Мария К. Костадинова - "Electromagnetic Compatibility"
  9. Любомир Б. Георгиев - "Broadcast Technology"
  10. Илиян Р. Петков - "Systems, Man and Cybernetics"
  11. Ива Г. Иванова - "Communications"
  12. Станчо М. Кайков - "Signal Processing", "Oceanic Engineering", "Vehicular Technology"
  13. Владимира В. Цветанова - "Communications"
  14. Теодор Б. Илиев - "Communications", "Trans on Communications"
  15. Александър К. Милев - "Microwave Theory and Technique"
  16. Мирослав М. Цветанов - "Communications"
  17. Виктор К. Минчев - "Computer"
  18. Руслан Е. Иванов - "Computer"
  19. Милен К. Александров - "Computer"
  20. Найден В. Ненков - "Computational Intelligence Society"
  21. Татяна М. Василева - "Robotics and Automation"
  22. Иван Кръстев Цонев - "Education"
  23. Борислав Йорданов Беджев - "Information Theory"  1. Неделчо Неделчев - "IEEE Computational Intelligence Society"
  2. Ваня Кирилова - "IEEE Lasers and Electro-Optics Society"
  3. Весислава Лалова - "IEEE Aerospace and Electronic Systems Society"
  4. Георги Телефонски - "IEEE Computer Society"
  5. Диана Табакова - "IEEE Microwave Theory and Techniques Society"
  6. Мария Костадинова - "IEEE Electromagnetic Compatibility Society"
  7. Ива Иванова - "IEEE Communications Society"
  8. Момчил Илиев - "IEEE Computer Society"
  9. Павлина Николова - "IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society"
  10. Галин Кунчев - "IEEE Signal Processing Society"
  11. Димитър Димитров - "IEEE Robotics and Automation Society"
  12. Филип Любомиров - "IEEE Signal Processing Society"
  13. Сибел Ахмед - "IEEE Electron Devices Society"
  14. Виктор Минчев - "IEEE Computer Society"
  15. Кремен Христов - "IEEE Computational Intelligence Society"
  16. Николай Карагенов - "IEEE Antennas and Propagation Society", "IEEE Lasers and Electro-Optics Society"
  17. Марин Маринов - "IEEE Computational Intelligence Society"
  18. Георги Димчев - "IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society"
  19. Иван Лазаров - "IEEE Vehicular Technology Society"
  20. Стилян Стилиянов - "IEEE Control Systems Society"
  21. Данаил Кънчев - "IEEE Communications Society"
  22. Петър Боянов - "IEEE Communications Society"
  23. Иван Ганчев - "IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society"
  24. Мирослав Цветанов - "IEEE Communications Society"
  25. Владимира Цветанова - "IEEE Communications Society"
  26. Теодор Илиев - "IEEE Communications Society"
  27. Адриана Бороджиева - "IEEE Information Theory Society"
  28. Георги Христов - "IEEE Communications Society"
  29. Пламен Захариев - "IEEE Communications Society"
  30. Иван Цонев - "IEEE Education Society"
  31. Борислав Беджев - "IEEE Information Theory Society"
  Списък на членовете за 2009 година Списък на членовете за 2010 година

  1. Борис Насков Караиванов - "IEEE Microwave Theory and Technique Society ”
  2. Диана Сергеева Дацкова - "IEEE Information Theory Society”
  3. Ива Иванова - "IEEE Communications Society”
  4. Момчил Илиев - "IEEE Computer Society”
  5. Мария Костадинова - "IEEE Electromagnetic Compatibility Society”
  6. Павлина Николова - "IEEE Systems, Man and Cybernetics Society”
  7. Живко Сашев Киряков - "IEEE Signal Processing Society”
  8. Андон Славов Николов - "IEEE Systems, Man and Cybernetics Society”
  9. Данаил Кънчев - "IEEE Communications Society”
  10. Деян Георгиев Филипов - "IEEE Robotics and Automation Society”
  11. Диляна Тошкова Ангелова - "IEEE Vechicular technology Society”
  12. Доника Недялкова Иванова - "IEEE Engineering in Medicine and Biology Society”
  13. Филип Любомиров - "IEEE Oceanic Engineering Society”
  14. Георги Димчев - "IEEE Lasers and Electro-optics Society”
  15. Иван Ганчев Ганчев - "IEEE Computer Society Society”, "IEEE Security & Privacy Society”, "IEEE Annals of the History of Computing Society”
  16. Иван Лазаров - "IEEE Vechicular Technology Society”
  17. Иван Огнянов Николов - "IEEELasers and Electro-optics Society”
  18. Кремен Желязков Христов - "IEEE Computational Intelligence Society”
  19. Любен Гълъбинов Любенов - "IEEE Communications Society”
  20. Марин Маринов - "IEEE Computational Intelligence Society"
  21. Михаил Николаев Милтенов -"IEEE Communications Society”
  22. Недялко Василев Недялков -"IEEE Information Theory Society”
  23. Ненчо Денчев Нейков - "IEEE Magnetics Society”
  24. Николай Димитров Тихолов - "IEEE Consumer Electronics Society”
  25. Николай Карагенов - "IEEE Antennas and Propagation Society", "IEEE Lasers and Electro-Optics Society"
  26. Станислава Костова Анкова -"IEEE Components, Packing and manufacturing Technology Society”
  27. Цветослав Станиславов Цанков - "IEEE Ultrasonics, Ferroelectronics, and Frequency Control Society”
  28. Виктор Минчев - "IEEE Computer Society”
  29. Адриана Найденова Бороджиева - "IEEE Information Theory Society”, "IEEE Signal Processing Society”, "IEEE Trans Society”
  30. Елица Димитрова Господинова - "IEEE Communications Society”
  31. Лилия Анестиева Станева - "IEEE Communications Society”
  32. Пламен Златков Захариев - "IEEE Communications Society"
  33. Теодор Божидаров Илиев - "IEEE Communications Society"
  34. Петър Красенов Боянов - "IEEE Communications Society"

  1. Мариета Николова Христова - ""IEEE Communications Society"
  2. Добромир Тодоров Стрелков - "IEEE Broadcasting Technology Society”
  3. Станимир Живков Димитров - "IEEE Signal Processing Society”
  4. Ива Иванова - "IEEE Communications Society”
  5. Диана Сергеева Дацкова - "IEEE Information Theory Society”
  6. Милена Хариева Ламбева-Узунова - "IEEE Computer Society”
  7. Станислава Костова Анкова -"IEEE Components, Packing and manufacturing Technology Society”
  8. Деян Георгиев Филипов - "IEEE Robotics and Automation Society”
  9. Диляна Тошкова Ангелова - "IEEE Vehicular Technology Society”
  10. Доника Недялкова Иванова - "IEEE Engineering in Medicine and Biology Society”
  11. Виктор Красимиров Минчев - "IEEE Computer Society”
  12. Николай Златинов Карагенов - "IEEE Antennas and Propagation Society”, "IEEE Lasers and Electro-Optics Society”
  13. Георги Евгениев Димчев - "IEEE Photonics Society”
  14. Иван Светославов Лазаров - "IEEE Vehicular Technology Society”
  15. Данаил Димчев Кънчев - "IEEE Communications Society"
  16. Мирослав М. Цветанов - "IEEE Computer Society”
  17. Станислав Пламенов Велчев - "IEEE Signal Processing Society”
  18. Найден Димитров Данчевev - "IEEE Ocean Engineering Society”
  19. Иван Огнянов Николов - "IEEE Computer Society”
  20. Пламен Христов Янакиев - "IEEE Control Systems Society”
  21. Елена Борисова Николова - "IEEE Geoscience and Remote Sensing Society”
  22. Фейзула Гюрселов Фейзулов - "IEEE Geoscience and Remote Sensing Society”
  23. Емрах Нутфи Мехмед - "IEEE Systems, Man & Cybernetics Society”
  24. Ивайло Боянов Стратиев - "IEEE Electron Devices Society”
  25. Цветослав Станиславов Цанков - "IEEE Ultrasonics, Ferroelectronics, and Frequency Control Society”
  26. Недялко Василев Недялков - "IEEE Information Theory Society”
  27. Лилия Анестиева Станева - ""IEEE Communications Society"
  28. Гергана Юлиянова Георгиева - "IEEE Information Theory Society”, "IEEE Signal Processing Society”, "IEEE Communications Society”
  29. Иван Кръстев Цонев - "IEEE Education Society”
  30. Петър Красенов Боянов - "IEEE Communications Society"
  31. Борислав Йорданов Беджев - "IEEE Information Theory Society”
  Списък на членовете за 2011 година Списък на членовете за 2012 година
  1. Добромир Тодоров Стрелков - "IEEE Consumer Electronics Society”
  2. Милена Хариева Ламбева-Узунова - "IEEE Computer Society”
  3. Диан Николаев Колев - "IEEE Communications Society”
  4. Ивайло Здравков Скечелиев - "IEEE Computer Society”
  5. Деян Георгиев Филипов - "IEEE Robotics and Automation Society”
  6. Диляна Тошкова Ангелова - "IEEE Vehicular Technology Society”
  7. Николай Златинов Карагенов - "IEEE Aerospace and electronic Systems Society”, "IEEE Antennas and Propagation Society”
  8. Найден Димитров Данчев - "IEEE Ocean Engineering”
  9. Иван Огнянов Николов - "IEEE Power Electronics Society”
  10. Пламен Христов Янакиев - "IEEE Control Systems Society”
  11. Елена Борисова Николова - "IEEE Geoscience and Remote Sensing Society”
  12. Фейзула Гюрселов Фейзулов - "IEEE Geoscience and Remote Sensing Society”
  13. Цветослав Станиславов Цанков - "IEEE Ultrasonics, Ferroelectronics, and Frequency Control Society”
  14. Лилия Анестиева Станева - "IEEE Communications Society”
  15. Мирослав Весков Колев - "IEEE Information Theory Society”
  16. Сенко Божилов Колев - "IEEE Communications Society”
  17. Стоян Събков Йорданов - "IEEE Signal Processing Society”
  18. Гергана Александрова Милева - "IEEE Computer Society”
  19. Кремена Пламенова Стефанова - "IEEE Computer Society”
  20. Кремена Пламенова Стефанова - "IEEE Communications Society”
  21. Александър Валентинов Тодоров - "IEEE Computational Intelligence Society”
  22. Недко Костов Апостолов - "IEEE Communications Society”
  23. Георги Маргаритов Димитров - "IEEE Vehicular Technology Society”
  24. Самвел Жан Сетракян - "IEEE Components, Packaging, and Manufacturing Technology Society”
  25. Моника Бориславова Беджева - "IEEE Geoscience and Remote Sensing”
  26. Петър Красимиров Иванов - "IEEE Computer Society”
  27. Иван Кръстев Цонев - "IEEE Education Society”
  28. Петър Красенов Боянов - "IEEE Communications Society”
  29. Борислав Йорданов Беджев - "IEEE Information Theory Society”
  1. Петко Георгиев Мутафчиев - "IEEE Computer Society”
  2. Милена Хариева Ламбева-Узунова - "IEEE Computer Society”
  3. Иван Василев Кръстев - "IEEE Communications Society”
  4. Красимир Василев Русков - "IEEE Robotics and Automation Society”
  5. Мартин Руменов Сакеларов - "IEEE Robotics and Automation Society”
  6. Илкгюн Назимов Исмаилов - "IEEE Vehicular Technology Society”
  7. Илкгюн Назимов Исмаилов - "IEEE Components, Packaging, and Manufacturing Technology Society”
  8. Тихомир Марианов Тодоров - "IEEE Computer Society”
  9. Мариел Огнянов Николов - "IEEE Antennas and Propagation Society”
  10. Пламен Христов Янакиев - "IEEE Consumer Electronics Society”
  11. Ангел Костадинов Костадинов - "IEEE Geoscience and Remote Sensing”
  12. Петър Станиславов Димитров - "IEEE Geoscience and Remote Sensing”
  13. Мирослав Весков Колев - "IEEE Information Theory Society”
  14. Пламен Огнянов Димитров - "IEEE Computer Society”, "IEEE Information Theory Society”
  15. Стоян Събков Йорданов - "IEEE Signal Processing Society”
  16. Гергана Александрова Милева - "IEEE Computer Society”
  17. Кремена Пламенова Стефанова - "IEEE Computer Society”
  18. Мартина Маринова Бучуклиева - "IEEE Communications Society”
  19. Александър Валентинов Тодоров - "IEEE Computational Intelligence Society”
  20. Нели Атанасова Дончева - "IEEE Computer Society”
  21. Георги Маргаритов Димитров - "IEEE Vehicular Technology Society”
  22. Николай Красимиров Славов - "IEEE Oceanic Engineering Society”
  23. Моника Бориславова Беджева - "IEEE Geoscience and Remote Sensing”
  24. Анатоли Марианов Филипов - "IEEE Computer Society”
  25. Михаил Николаев Милтенов - "IEEE Electron Devices Society”
  26. Димитър Красимиров Иванов - "IEEE Communications Society”
  27. Живко Николаев Николов - "IEEE Electromagnetic Compatibility Society”
  28. Наталия Людмилова Дончева - "IEEE Aerospace and Electronic Systems Society”
  29. Величка Добринова Станчева - "IEEE Society on Social Implications of Technology Society”
  30. Анелия Венелинова Стаменова - "IEEE Society on Social Implications of Technology Society”
  31. Светлин Пламенов Илиев - "IEEE Aerospace and Electronic Systems Society”
  32. Доника Величкова Диманова - "IEEE Computer Society”
  33. Иван Кръстев Цонев - "IEEE Education Society”
  34. Петър Красенов Боянов - "IEEE Communications Society”
  35. Борислав Йорданов Беджев - "IEEE Information Theory”
  Списък на членовете за 2013 година Списък на членовете за 2014 година
  1. Петко Георгиев Мутафчиев – "IEEE Computer Society”
  2. Йосиф Йосифов – "IEEE Aerospace and Electronic Systems Society”
  3. Красимир Славянов – "IEEE Computational Intelligence Society”
  4. Pham Trung Kien – "IEEE Communications Society”
  5. Truong Ding Dung – "IEEE Information Theory Society”
  6. Самвел Жан Сетракян – "IEEE Communications Society”
  7. Алина Кулгиар – "IEEE Computer Society”
  8. Тихомир Марианов Тодоров – "IEEE Computer Society”
  9. Мариел Огнянов Николов – "IEEE Antennas and Propagation Society”
  10. Йордан Цвятков Бончев – "IEEE Computer Society”
  11. Мирослав Цвятков Бончев – "IEEE Communications Society”
  12. Пламен Огнянов Димитров – "IEEE Communications Society”
  13. Мирослав Весков Колев – "IEEE Information Theory Society”
  14. Стоян Събков Йорданов – "IEEE Signal Processing Society”
  15. Гергана Александрова Милева – "IEEE Computer Society”
  16. Мартина Маринова Бучуклиева – "IEEE Communications Society”
  17. Филип Илиев Любомиров – "IEEE Circuits and Systems Society”
  18. Александър Валентинов Тодоров – "IEEE Computational Intelligence Society”
  19. Георги Стойчев Николов – "IEEE Computer Society”
  20. Моника Бориславова Беджева – "IEEE Geoscience and Remote Sensing Society”
  21. Петя Райчева Райнова – "IEEE Geoscience and Remote Sensing Society”
  22. Любка Руменова Григорова – "IEEE Computer Society”
  23. Моника Бориславова Беджева – "IEEE Geoscience and Remote Sensing”
  24. Димитър Красимиров Иванов – "IEEE Communications Society”
  25. Налян Невзат Юмер – "IEEE Geoscience and Remote Sensing Society”
  26. Николай Иванов Желязков – "IEEE Geoscience and Remote Sensing Society”
  27. Сияна Василева Косева – "IEEE Geoscience and Remote Sensing Society”
  28. Доника Величкова Диманова – "IEEE Computer Society”
  29. Надежда Стоянова Георгиева – "IEEE Electromagnetic Compatibility Society”
  30. Анелия Венелинова Стаменова – "IEEE Society on Social Implications of Technology Society”
  31. Светлин Пламенов Илиев – "IEEE Aerospace and Electronic Systems Society”
  32. Евгени Гришев Стойков – "IEEE Signal Processing Society”
  33. Дайана Недкова Атанасова – "IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society”
  34. Полина Тошкова Маринова – "IEEE Vehicular Technology Society”
  35. Теодора Тихомирова Стоянова – "IEEE Magnetics Society”
  36. Йордан Петров Йорданов – "IEEE Power & Energy Society”
  37. Петър Красенов Боянов – "IEEE Communications Society”
  38. Иван Кръстев Цонев – "IEEE Education Society”
  39. Борислав Йорданов Беджев – "IEEE Information Theory”
   
  1. Анелия Венелинова Стаменова – " IEEE Professional Communication Society”, „IEEE Women in Engineering”
  2. Светлин Пламенов Илиев – "IEEE Aerospace and Electronic Systems Society”
  3. BUI THANH – " IEEE Signal Processing Society”
  4. Йосиф Йосифов – "IEEE Aerospace and Electronic Systems Society”
  5. Красимир Славянов – "IEEE Computational Intelligence Society”
  6. Pham Trung Kien – "IEEE Communications Society”
  7. Жанета Николова Ташева – "IEEE Information Theory Society”
  8. Андрей Лозанов – " IEEE Microwave Theory and Techniques Society”
  9. Мариел Огнянов Николов – " IEEE Antennas and Propagation Society”
  10. Йордан Цвятков Бончев – "IEEE Network Magazine, IEEE Computer Society”
  11. Стефан Маринов Казаков – "IEEE Communications Society”
  12. Мирослав Цвятков Бончев – "IEEE Communications Society”
  13. Йордан Петров Йорданов – "IEEE Computer Society”
  14. Моника Бориславова Беджева – "IEEE Geoscience and Remote Sensing Society”
  15. Налян Невзат Юмер – "IEEE Geoscience and Remote Sensing Society”
  16. Николай Иванов Желязков – "IEEE Geoscience and Remote Sensing Society”
  17. Сияна Василева Косева – "IEEE Geoscience and Remote Sensing Society”
  18. Филип Илиев Любомиров – "IEEE Circuits and Systems Society”
  19. Любка Руменова Григорова – "IEEE Computer Society”
  20. Надежда Стоянова Георгиева – "IEEE Electromagnetic Compatibility Society”
  21. Евгени Гришев Стойков – "IEEE Signal Processing Society”
  22. Полина Тошкова Маринова – "IEEE Vehicular Technology Society”
  23. Калоян Янков Кънчев – "IEEE Computer Society”
  24. Светослав Бориславов Аргиров – "IEEE Computer Society”
  25. Румяна Веселинова Василева – "IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society”
  26. Ирина Петкова Казакова – "IEEE Computational Intelligence Society”
  27. Емилия Пламенова Енчева – "IEEE Components, Packaging, and Manufacturing Technology Society”
  28. Дениз Алиев Еминов – "IEEE Computer Society”
  29. Сюнай Акифов Алиев – "IEEE Computer Society”
  30. Юмит Неджванов Исмаилов – "IEEE Computer Society”
  31. Крум Величков Василев – "IEEE Robotics and Automation Society”
  32. Михаела Димитрова Тодорова – "IEEE Computer Society”
  33. Gyuner Ismail Zekerie – "IEEE Computer Society”
  34. Ненчо Денчев Нейков – "IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society”
  35. Красимир Митков Кордов – "Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on”
  36. Петър Красенов Боянов – "IEEE Computer Society”
  37. Иван Кръстев Цонев – "IEEE Education Society”
  38. Борислав Йорданов Беджев – "IEEE Information Theory Society”
  39. Стефан Стайнов Желев – "IEEE Aerospace and Electronic Systems Society”
  Списък на членовете за 2015 година Списък на членовете за 2016 година
  1. Линко Николов – "IEEE Communications Society, COM Communications, IEEE Transactions on”
  2. Радослав Стаменов – "IEEE Antennas and propagation, AP”
  3. Веселка Стоянова – "IEEE Computer Society”
  4. Матей Киров – "IEEE Signal Processing Society IEEE Robotics and Automation Society Mechatronics, IEEE/ASME Transactions on”
  5. Жанета Ташева – "IEEE Information Theory Society”
  6. Андрей Лозанов – "IEEE Microwave Theory and Techniques Society”
  7. Мариел Огнянов Николов - "IEEE Circuits and Systems Society”
  8. Мария Велизарова - "IEEE Society on Social Implications of Technology Membership"
  9. Владислава Георгиева - "IEEE Electron devices"
  10. Петя Райчева Райнова – "IEEE Geoscience and Remote Sensing Society”
  11. Димитър Димитров – "IEEE Vehicular Technology Society Membership ”
  12. Налян Невзат Юмер – "IEEE Geoscience and Remote Sensing Society”
  13. Николай Иванов Желязков – "IEEE Geoscience and Remote Sensing Society”
  14. Филип Илиев Любомиров – "IEEE Circuits and Systems Society, Reviews in Biomedical Engineering, IEEE, Design and Test, IEEE, Learning Technologies, IEEE Transactions On, Multimedia, IEEE Transactions on, Solid-State Circuits Magazine, IEEE, Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing”
  15. Айлин Сали – "IEEE Power Electronics Society”
  16. Анелия Венелинова Стаменова – "IEEE Professional Communication Society”
  17. Мехмед Мехмед Юсуф - "IEEE Industrial Electronics Society"
  18. Евгени Гришев Стойков – "IEEE Signal Processing Society, Mobile Computing, IEEE Transactions on (OnlinePlus), Wireless Communications, IEEE Transactions on, Wireless Communications Letters”
  19. Полина Маринова – "IEEE Oceanic Engineering Society”
  20. Калоян Кънчев – IEEE Communications Society, COM”
  21. Светослав Бориславов Аргиров - "EEE Computer Society Membership Cloud Computing Community, IEEE, Software Defined Networks, IEEE, Internet of Things Community"
  22. Румяна Веселинова Василева – "IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society” – "IEEE Computer Society”
  23. Ирина Петкова Казакова – "IEEE Computational Intelligence Society” – "IEEE Geoscience and Remote Sensing”
  24. Окан Мехмедов Алиев – "IEEE Magnetics Society”
  25. Васил Панайотов Василев – "IEEE Industry Applications Society”
  26. Живомир Добринов Желязков - "IEEE Electromagnetic Compatibility Society"
  27. Николай Димитров Георгиев – "EEE Product Safety Engineering Society”
  28. Николинка Спасова Янкова – "IEEE Computer Society”
  29. Геновева Радославова Парашкеванова – "IEEE Professional Communication Society ”
  30. Дамян Ганчев Ганев - "IEEE Computer Society"
  31. Кирил Христов Георгиев – "IEEE Computer Society Membership, IEEE Intelligent Transportation Systems Society Membership, IEEE Power & Energy Society Membership, IEEE Aerospace and Electronic Systems Society Membership, IEEE Robotics and Automation Society Membership, IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society”
  32. Айнур Али – "IEEE Control Systems Society Membership, Affective Computing, IEEE Transactions on, Computing in Science & Engineering, IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Membership, Medical Imaging, IEEE Transactions on ”
  33. Емине Караташ – "IEEE Information Theory Society Membership, Very Large Scale Integration Systems, IEEE Transactions on, Affective Computing, IEEE Transactions on”
  34. Стефан Маринов Казаков – "IEEE Communications Society Membership, Communications Society Digital Library Plus, IEEE, Communications, IEEE Transactions on ”
  35. Драгомир Иванов Василев – "IEEE Aerospace and Electronic Systems Society Membership, Aerospace and Electronic Systems Conferences Digital Library, IEEE, Aerospace and Electronic Systems, IEEE Transactions on, IEEE Antennas and Propagation Society ”
  36. Иван Огнянов Николов – "IEEE Computer Society Membership, Computers, IEEE Transactions on, Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on ”
  37. Мирем Ерджан Ниязи – "IEEE Instrumentation and Measurement Society”
  38. Иван Кръстев Цонев – "IEEE Education Society”
  39. Борислав Йорданов Беджев – "IEEE Information Theory”
  40. Светлана Желязкова Василева - "IEEE Information Theory Society"
  41. Ина Василева Атанасова - "IEEE Computer Society"
  42. Найден Вълков Ненков - "IEEE Computational Intelligence Society"
  43. Стефан Желев - “IEEE Aerospace and Electronic Systems Society”
   
  1. Мариел Огнянов Николов - "IEEE Power Electronics Society"
  2. Красимира Кунева Кирилова - "IEEE Computer Society"
  3. Мария Величкова Велизарова - "IEEE Society on Social Implications of Technology"
  4. Владислава Стоянова Георгиева - "IEEE Electron devices"
  5. Невен Веселинов Йотов - "IEEE Communications Society"
  6. Божидар Красимиров Костов - "IEEE Communications Society "
  7. Atilla Sevgin Ahmed - "IEEE Computer Society"
  8. Айлин Нурхан Сали - "IEEE Antennas and Propagation Society"
  9. Sone Borboryan - "IEEE Information Theory Society"
  10. Мехмед Мехмед Юсуф - "IEEE Industrial Electronics Society "
  11. Иван Кръстев Цонев - "IEEE Education Society"
  12. Борислав Йорданов Беджев - "IEEE Information Theory Society"
  13. Сунай Акифов Алиев - "IEEE Computer Society"
  14. Сабин Иванов Иванов - "IEEE Geoscience and Remote Sensing Society"
  15. Полина Тошкова Маринова - "IEEE Oceanic Engineering Society"
  16. Yunzyulya Enbia Efraim - "IEEE Computer Society"
  17. Румяна Веселинова Василева - "IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society"
  18. Васил Панайотов Василев - "IEEE Computer Society"
  19. Ирина Петкова Казакова - "IEEE Computational Intelligence Society"
  20. Николай Димитров Георгиев - "IEEE Communications Society "
  21. Айлин Илияз Махмуд - "IEEE Engineering in Medicine and Biology Society"
  22. Дениз Алиев Еминов - "IEEE Computer Society"
  23. Геновева Радославова Парашкеванова - "IEEE Professional Communication Society"
  24. Илия Христов Илиев - "IEEE Oceanic Engineering Society"
  25. Кенан Хюсеин Мехмед - "IEEE Vehicular Technology Society "
  26. Найлян Мехмедова Салиева - "IEEE Geoscience and Remote Sensing"
  27. Стефан Стайнов Желев - "IEEE Aerospace and Electronic Systems Society"
  28. Драгомир Иванов Василев - "IEEE Signal Processing Magazine"
  29. Иван Огнянов Николов - "IEEE Communications Magazine"
  30. Михаела Миткова Димитрова - "IEEE Components, Packaging, and Manufacturing Technology"
  31. Veselka Stoyanova – "IEEE Computer Society”

 • Срещи на Студентските клонове в БългарияOpen or Close
  Срещи на Студентските Клонове на IЕЕЕ в България


  Първа Среща на Студентските Клонове - 18.11.1998

  На 18.11.1998 г. бе проведена първата среща на студентските клонове на IEEE в България. Инициатор за тази среща бе създадения на 09.09.1998 г. Студентски клон във факултет "Артилерия, ПВО и КИС", гр. Шумен. В срещата взе участие и председателя на българската секция на IEEE доц. Йордан Колев от Техническия Университет в гр. Варна. Също така на срещата присъстваха и представители на студентски клубове от цялата страна - от ТУ София, Варна, Велико Търново, Национален Военен Университет "В. Левски", студенти и преподаватели в ТУ Габрово и факултет "Авиационен", гр. Долна Митрополия, които желаят да създадат свои студентски клубове. Общия брой участници в срещата бе деветнайсет.

  Срещата бе открита от съветника на Шуменския Студентски Клон (ШСК) - доц. Митрев, след което участниците се представиха и започна дискусия относно проблемите около студентските клонове и постигнатите вече резултати. Доцент Колев запозна участниците с големите възможности, които организация като IEEE може да предложи на студентите и преподавателите относно тяхното професионално изграждане.

  Участниците бяха запознати и със състоялата се на 13-15.08.1998 г. среща в гр. Истанбул, в която участва представителя на студентския клон от София.

  Отделено бе и време за разглеждане на материалната база на училището-домакин, в която се подготвят бъдещи специалисти по комуникационни и компютърни технологии.

  В края на срещата се постигна съгласие да се проведе друга такава през май месец 1999 г.

  Втора Среща на Студентските Клонове - 16.12.1999

  Наистина такава среща се състоя, но с известно закъснение от седем месеца. Но независимо от закъснението си може да се каже, че срещата бе най-успешната до момента. Споделени бяха някои много ценни идеи и се обсъди поканата на студентския клуб от ТУ в Айндховен, Холандия, за среща на председателите на клонове от всички държави, влизащи в състава на осми регион.


 • Среща на председателите на Студентски Клонове - 15-20.05.2000г, гр. АйндховенOpen or Close
  Среща на председателите на Студентски Клонове - 15-20.05.2000г, гр. Айндховен

  Първоначалната идея на срещата беше да се съберат представители на клубовете от осми регион, но в последствие се оказа че има много представители и от други региони и срещата премина под мотото "Да съберем студентските клубове заедно!" Общия брой на участниците надхвърли 150, за което главна "вина" носят организаторите на срещата - студентския клуб на IEEE в ТУ на Айндховен и спомоществователите на събитието - компаниите PHILIPS и ASML. От българска страна в срещата участваха само двама представители - Сотир Узунов от ТУ - София и Пламен Петров от факултет "Артилерия, ПВО и КИС", гр.Шумен.

  Организацията на срещата беше на изключително високо ниво домакините бяха подготвили всичко дo най-малките подробности и само веднъж се получи леко недоразумение, след като един от автобусите, превозващи участниците, получи повреда и се наложи неговата подмяна. Недоумение събуди и това, че на един от заявените участници е отказано получаването на виза от Холандското посолство в Техеран.

  Програмата на срещата включваше курс за подготовка на водещи личности, която отне и по-голяма част от времето - първите два дни, последва посещение на изследователските центрове на компаниите спонсори - третия ден, симпозиум на тема "Imaging, making the invisible visible", т.е. "Представяйки си - да направим невидимото видимо" - четвърти ден и на петия ден домакините бяха подготвели екскурзия до най високата част в Холандия, а именно - "планината", както споделиха те за разположения в покрайнините на Маастрихт хълм с надморска височина от около 200 метра. Официалния език на срещата беше английския, като се чуваха също руска, италианска, българска и др. реч.

  Изнесени бяха доклади относно същността и дейността на IEEE, перспективите й за развитие, организирани бяха дискусии на различни теми свързани най-вече с дейността на студентските клубове. Участниците бяха запознати с дейността на клубовете от различни Университети и преди всичко беше насърчено задаването на въпроси, което не ни затрудни особено.

  Разменени бяха различни брошури и конспекти свързани с клубните активности, информация за Университети и не на последно място за самите държави, от които бяха и участниците. Голямо впечатление направи и импровизираната с помощта на турската група томбола, наградите за която бяха осигурени от самите нас. Подаръка, осигурен от българските участници в срещата - ръчно бродирана носна кърпа с фолклорни елементи и парфюм от рози бе спечелен от американка.

  Официалната програма завърши в петък както си му е редът с голям купон барбекю в студентската дискотека на ТУ.


 • Международна срещa на представители на Студентските клонове от Балканските страниOpen or Close

  Balkan Region IEEE Student Branches Meeting and Schientific Conference


  Balkan Region IEEE Student Branches Meeting and Schientific Conference May 21-23 2001, Shumen, Bulgaria


  INVITATION

  organizing

  "V. Levski" National Military University, "Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems" Faculty IEEE Student branch - Shoumen

  organization

  col. assoc prof. Ph.D. Radoslav D. Uzunov - Commandant-rector
  col. eng. assoc prof. PhD. Ivan K. Tsonev
  col. eng. assoc prof. PhD. Borislav Y. Bedzhev
  major eng. Todor Il. Ivanov
  eng. Tzvetanka R. Koleva
  cadet Galin Z. Dimov - IEEE Student Branch Chairman

  objective

  The meeting is aiming at debating and sharing opinions about management of the activities of Balkan Region IEEE Student Branches. During the meeting a student scientific conference will hold. The conference topics are:

  Communication technique and technologies.
  Computer technique and technologies.
  papers

  The authors of the scientific messages are asked to prepare papers up to 8 pages. Papers can be submitted only in English. The papers will be accepted by the respective sections and issued in The Academy Scientific Works books.
  A flexible disk 3,5" file of papers is welcome.

  accomodation

  All expenses for the Meeting (accomodation, meal)  will be taken for two persons from every IEEE Student Branch except the travel costs.

  important

  30. 04.2001 - Deadline for sending requests for participation and paper abstracts.

  registration

  1000 20.05 - 1400.21.05.2001

  programme

  21. 05. 12.30 h to 14.30 h Lunch
  21. 05. 14.30 h to 17.00 h - Conference Opening
  22. 05. 08.00 h to 12.30 h - Sections sessions
  22. 05. 14.30 h to 18.00 h - Cultural program
  23. 05. 08.00 h to 12.00 h - Excursion to the city of Varna and evening party
  23. 05. 14.00 h - Declaring the Conference closed

  registration

  Balkan Region IEEE Student Branches Meeting and Scientific Conference
  "P. Volov" Military Academy
  1, Karel Shkorpil str.
  9713 Shoumen
  Bulgaria
  E-mail: mieee01@mail.pv-ma.bg


  Technical layout of the papers
  The text of the papers must be ready for printing. There is no additional editing. The maximum content is eight standard typewritten pages.

  • Papers must be printed contrastively on standard sheets of paper A4 format on the front side, either on a laser printer or on laser printer paper preferably. The margins on each page should be: left - 25mm, right - 10mm, up - 20mm, bottom - 20mm.

  • The text must be formatted like this:

   Title - Font: Times New Roman; Size: 12; Font Style: Bold; Paragraph Alignment: Centered.

   Authors' names must be printed at intervals of one line under the title - the full first name, the initials of the patronymic name and the full surname; Font: Times New Roman; Size: 12; Font Style: Bold; Paragraph Alignment: Left, with a margin 1 cm from the conventional frame of the text.

   Addresses for correspondence must be written at an interval of one line (with no abbreviations); Font: Times New Roman; Size: 12; Font Style: Normal; Paragraph Alignment: Justified, with a margin 1cm left from the conventional frame of the text. Academic titles must not be written.

   Annotation and key words must be written like this: annotation (abstract) up to ten lines at an interval of one line; Font: Times New Roman; Size: 10; Font Style: Normal; Paragraph Alignment: Justified; The key words follow the annotation at an interval of one line; both elements have to be with a margin 1 cm left from the conventional frame of the text.

   Thesis - Font: Times New Roman; Size: 12; Paragraph First Line: 1cm; Line Spacing: at least 12 pt.; Alignment: Justified.

   Diagrams must be made precisely and drawn uniformly on the pages. The formulae' numbers must be written on the left of them in small brackets ().

   Bibliography at the end of the paper must be written in accordance with the standards. The literature cited in the text must be annotated with a figure in big brackets [].

   Number of the pages must be written with a pencil on the bottom side of the left side.

  How to arrive in Shumen?

  Bulgaria Map


 • Официална страница на IEEEOpen or Close
 • 6 октомври 2016, Честване деня на IEEEOpen or Close
 • ЧЕСТВАНЕ НА СЪБИТИЕТО "IEEE DAY 2015" ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИOpen or Close

  Студентският клон на IEEE в Шуменския университет отбеляза тържествено празника "IEEE Day 2015" със среща под мотото „Чрез технологии към едно по-добро бъдеще”. Менторът на Студентския клон проф. Борислав Беджев изнесе беседа за ролята на IEEE като световен лидер в в подпомагането на професионалното развитие на инженерно-техническите кадри и в създаването и разпространението на нови знания и технологии. След лекцията в откровена дискусия бяха обсъдени предимствата и възможностите, които дава членството в IEEE на студентите и младите специалисти.

 • Представяне на IEEE Young Professionals Affinity Group – България в гр. Пловдив от 28 до 29 май 2015 г.Open or Close

  IEEE е най-голямата световна професионална асоциация, посветена на технологичните иновации и постижения в полза на човечеството. IEEE Young Professionals е международна общност на ентусиазираните, динамични и иновативни членове и доброволци. IEEE се ангажира да помага на младите специалисти да оценят своите професионални цели, да подобрят професионалния си имидж, както и да създаде свързващи елементи на ученето през целия живот и разнообразна професионална мрежа. Официалното представяне на българската група IEEE млади професионалисти се проведе на конференция Техника, Технологии и Системи - "ТЕХСИС 2015", Технически Университет - София, филиал Пловдив от 28 до 30 май 2015г.


  На проведеното събитие взеха участие три студентки и един докторант от Факултета по технически науки. Техните имена са:


  1. Владислава Стоянова Георгиева, II-ти курс Комуникационни и информационни системи с Фак. № 1370020011.
  2. Мария Величкова Велизарова, II-ти курс Комуникационни и информационни системи с Фак. № 1370020018.
  3. Геновева Радославова Парашкеванова, II-ти курс Системи за сигурност с Фак. № 1370070006.
  4. Докторант инж. Иван Огнянов Николов.


 • Снимки от 3rd IEEE Central European Student and Young Professionals Congress - CEuSYP 2015Open or Close
 • Снимки от IEEE Student Branch Congress Krakow (Poland) 2014Open or Close
 • 2nd IEEE Central European Student Branch Congress – CEuSBC 2013Open or Close
 • Снимки от IEEE Student Branch Congress Madrid (Spain) 2012Open or Close
 • Снимки от IEEE Student Branch Congress Leuven (Belgium) 2010 Open or Close
 • Снимки от IEEE Student Branch Congress London (England) 2008Open or Close