Разписи и графици за изпити

Учебни разписи и изпитни графици за зимен семестър - 2016/2017 г.График за държавните изпити


КАТЕДРА КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Учебни разписи за специалност - Комуникационни и информационни системи

Първи курс
Втори курс
Трети курс
Четвърти курс


Първи курс (График за изпитна сесия)
Втори курс (График за изпитна сесия)
Трети курс (График за изпитна сесия)
Четвърти курс (График за изпитна сесия)


Учебни разписи за специалност - Компютърни технологии за автоматизация на производството

Първи курс
Втори курс
Трети курс


Първи курс (График за изпитна сесия)
Втори курс (График за изпитна сесия)
Трети курс (График за изпитна сесия)


Учебни разписи за специалност - Сигнално-охранителни системи и технологии

Първи курс
Втори курс
Трети курс
Четвърти курс


Първи курс (График за изпитна сесия)
Втори курс (График за изпитна сесия)
Трети курс (График за изпитна сесия)
Четвърти курс (График за изпитна сесия)


Учебни разписи за специалност - Радиокомуникационна техника и технологии

Трети курс
Четвърти курс


Четвърти курс (График за изпитна сесия)


Учебни разписи за специалност - Радиолокационна техника и технологиии

Четвърти курс


КАТЕДРА ГЕОДЕЗИЯ

Учебни разписи за специалност - Геодезия

Първи курс
Втори курс
Трети курс
Четвърти курс


Първи курс (График за изпитна сесия)
Втори курс (График за изпитна сесия)
Трети курс (График за изпитна сесия)
Четвърти курс (График за изпитна сесия)


КАТЕДРА ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

Учебни разписи за специалност - Инженерна логистика (редовна форма)

Първи курс
Втори курс
Трети курс
Четвърти курс


Първи курс (График за изпитна сесия)
Втори курс (График за изпитна сесия)
Трети курс (График за изпитна сесия)
Четвърти курс (График за изпитна сесия)


Учебни разписи за специалност - Инженерна логистика (задочна форма)

Първи курс
Втори курс
Трети курс
Четвърти курс


Първи курс (График за изпитна сесия)
Втори курс (График за изпитна сесия)
Трети курс (График за изпитна сесия)
Четвърти курс (График за изпитна сесия)


КАТЕДРА УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Учебни разписи за специалност - Системи за сигурност

Първи курс
Втори курс
Трети курс
Четвърти курс


Първи курс (График за изпитна сесия)
Втори курс (График за изпитна сесия)
Трети курс (График за изпитна сесия)
Четвърти курс (График за изпитна сесия)График за държавните изпити


КАТЕДРА КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Учебни разписи за специалност - Комуникационни и информационни системи

Първи курс (редовно обучение)
Първи курс (задочно обучение)


Първи курс (редовно обучение) (График за изпитна сесия)
Втори курс (задочно обучение) (График за изпитна сесия)


Учебни разписи за специалност - Компютърни технологии за автоматизация на производството

Първи курс (редовно обучение)
Първи курс (задочно обучение)


Първи курс (редовно обучение) (График за изпитна сесия)
Втори курс (задочно обучение) (График за изпитна сесия)


Учебни разписи за специалност - Сигналноохранителни системи и технологии

Първи курс (редовно обучение)


Първи курс (редовно обучение) (График за изпитна сесия)


Учебни разписи за специалност - Радиокомуникационна техника и технологии

Първи курс (редовно обучение)


КАТЕДРА ГЕОДЕЗИЯ

Учебни разписи за специалност - Геоматика(Геодезия)

Първи курс (редовно обучение)
Първи курс (задочно обучение)


Първи курс (редовно обучение) (График за изпитна сесия)
Втори курс (редовно обучение) (График за изпитна сесия)


КАТЕДРА ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

Учебни разписи за специалност - Инженерна логистика

Първи курс (редовно обучение)
Първи курс (задочно обучение)
Втори курс (редовно обучение)
Втори курс (задочно обучение)


Първи курс (редовно обучение) (График за изпитна сесия)
Втори курс (задочно обучение) (График за изпитна сесия)


КАТЕДРА УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Учебни разписи за специалност - Административна и организационна сигурност (специалисти) и (неспециалисти)

Първи курс
Втори курс


Първи курс (График за изпитна сесия)
Втори курс (График за изпитна сесия)

Учебни разписи за специалност - Управление на кризи и реагиране при бедствия (специалисти) и (неспециалисти)

Първи курс
Втори курс


Първи курс (График за изпитна сесия)
Втори курс (График за изпитна сесия)