Катедри и преподаватели

Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

Ръководител: Доц. д-р инж. Пламен Михайлов Михайлов

Специалист: Иван Николов

Телефон за връзка: 054830495/вътр.218


Проф. д.ик.н. инж. Андрей Иванов Андреев

Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 413

Телефон: 0892293500

e-mail: andreev_an@abv.bg

Приемно време: вторник 10-12 ч.

Повече информация на централния сайт

Доц. д-р инж. Димитър Игнатов Петров

Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 424

Телефон: 0887928412

e-mail: petrov_2@abv.bg

Приемно време: четвъртък и петък от 13-15 часа

Повече информация на централния сайт

Доц. д-р инж. Илинка Методиева Иванова

Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 424

Телефон: 0878343853

e-mail: ilinkaivanova@mail.bg

Приемно времe: 11.00 - 13.00 четвъртък

Повече информация на централния сайт

Доц. д-р инж. Пламен Михайлов Михайлов

Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 413

Телефон: 054830495/вътр.218, мобилен 0887612670

e-mail: plamen_mi2@abv.bg

Приемно време: Вторник 10-12; четвъртък 10-12

Повече информация на централния сайт

Ас. инж. Георги Цветков Кабаков

Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 425

Телефон: 054830495/вътр.231

e-mail: georgck@abv.bg

Приемно време: от 10 до 12 в четвъртък

Повече информация на централния сайт

Ас. инж. Евгени Гришев Стойков

Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 424

Телефон: 054830495/вътр.218

e-mail: evgeni.stoykov@gmail.com

Приемно време: вторник 9 - 13 ч.

Повече информация на централния сайт

Ас. инж. Илия Христов Илиев

Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 425

Телефон: 0897414370

e-mail: ili_geo@mail.bg

Приемно време: 10-12 часа всеки четвъртък

Повече информация на централния сайт

Ас. инж. Красимира Кунева Кирилова

Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 425

Телефон: +359884469971

e-mail: kuneva_krasimira@abv.bg

Приемно време:

Повече информация на централния сайт

Ас. инж. Събин Иванов Иванов

Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 425

Телефон: +359899816265

e-mail: sabin.ivanov36@gmail.com

Приемно време: вторник и четвъртък 09.00-13.00 ч.

Повече информация на централния сайт

Преп. Божидар Стоянов Стоянов

Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

Кабинет: Корпус 3, ет.2, стая 225

Телефон: 054830495/вътр.231

e-mail: bojidar_stoyanow@yahoo.com

Приемно време: Вторник 10-12 ч.

Повече информация на централния сайтКатедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

Ръководител: Доц. д-р инж. Андрей Илиев Богданов

Специалист: Иван Николов

Телефон за връзка: 054830495/вътр.245


Проф. д.т.н. инж. Живко Стоянов Жеков

Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 402

Телефон: 0899868320

e-mail: zhekov_z@abv.bg

Приемно време: вторник 9-16 ч.

Повече информация на централния сайт

Проф. д.т.н. инж. Румен Коев Коджейков

Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

Кабинет: Корпус 3, ет.5, стая 502

Телефон: 054830495/вътр.193

e-mail: kodzheikov.shu@abv.bg, ilogistika.shu@abv.bg

Приемно време: всеки ден 09:00-14:00

Повече информация на централния сайт

Проф. д-р инж. Георги Бенчев Генов

Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 403

Телефон: 054830495/вътр.149

e-mail: genov.g.b@abv.bg

Приемно време: Вторник 9 – 12; четвъртък 9 – 12

Повече информация на централния сайт

Доц. д-р инж. Андрей Илиев Богданов

Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 403

Телефон: 054830495/вътр.149

e-mail: ilogistika.shu@abv.bg

Приемно време: вторник от 9:00 до 11:00

Повече информация на централния сайт

Доц. д-р инж. Димитър Димитров Червенков

Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 403

Телефон: 054830495/вътр.149

e-mail: chervenkov@abv.bg

Приемно време: Вторник 9 – 12

Повече информация на централния сайт

Доц. д-р инж. Пламен Николов Чернокожев

Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 403

Телефон: 0886475077

e-mail: daplam@abv.bg, chernokozhev@abv.bg

Приемно време: Вторник от 10 – 12

Повече информация на централния сайт

Доц. д-р Красимир Стоянов Давидов

Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 403

Телефон:

e-mail: krasi_dav@abv.bg

Приемно време:

Повече информация на централния сайт

Гл. ас. д-р инж. Антон Янков Антонов

Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 402

Телефон: 054830495/вътр.193 и 054830495/вътр.226

e-mail: ilogistika.shu@abv.bg, antonii.a@abv.bg

Приемно време: Вторник 13 – 14

Повече информация на централния сайт

Ас. д-р инж. Пламен Борисов Дянков

Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 402

Телефон: 054830495/вътр.193

e-mail: plamen_dqnkov@abv.bg

Приемно време: Вторник 9 – 12

Повече информация на централния сайтКатедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Ръководител: ДДоц. д-р инж. Тихомир Спирдонов Трифонов

Специалист: Иван Николов

Телефон за връзка: 054830495/вътр.231


Проф. д.т.н. инж. Христо Лалев Лалев

Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 407

Телефон: 054830495/вътр.231

e-mail: lalev1953@abv.bg

Приемно време: Вторник, 10.00-12.00 ч.

Повече информация на централния сайт

Проф. д-р инж. Иван Кръстев Цонев

Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 410

Телефон: 054830495/вътр.192

e-mail: tsonev@shu-bg.net

Приемно време: Сряда 9-12, четвъртък 9-12 ч.

Повече информация на централния сайт

Проф. д-р инж. Стефан Стайнов Желев

Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 412

Телефон: 054830495/вътр.220; 054830345

e-mail: jelevs@gmail.com

Приемно време: сряда, четвъртък и петък 10-12 ч.

Повече информация на централния сайт

Доц. д-р инж. Атанас Калоянов Атанасов

Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 407

Телефон: 054830495/вътр.231

e-mail: at_atanasov50@abv.bg

Приемно време: Понеделник 10-12; сряда 10-12

Повече информация на централния сайт

Доц. д-р инж. Жанета Николова Савова-Ташева

Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 407

Телефон: 054830495/вътр.231

e-mail: zh.tasheva@mail.bg

Приемно време: Понеделник от 15 ч. до 16 ч.

Повече информация на централния сайт

Доц. д-р инж. Огнян Момчилов Фетфов

Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 407

Телефон: 054830495/вътр.231

e-mail: o_fetfov@abv.bg

Приемно време: вторник и четвъртък 10 - 12 ч.

Повече информация на централния сайт

Доц. д-р инж. Тихомир Спирдонов Трифонов

Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 401

Телефон: 054830495/вътр.191

e-mail: trif.69@abv.bg

Приемно време: Вторник и четвъртък – от 13 до 16 ч.

Повече информация на централния сайт

Доц. д-р инж. Христо Ангелов Христов

Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 425

Телефон: 054830495/вътр.193

e-mail: hhristov@hotmail.com

Приемно време: Вторник 9 – 11 ч.

Повече информация на централния сайт

Доц. д-р инж. Цвятко Стойчев Карагьозов

Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 407

Телефон: 054830495/вътр.231

e-mail: tc.karagyozov@abv.bg

Приемно време: четвъртък, 14-16 ч.

Повече информация на централния сайт

Гл. Ас. д-р инж. Цветослав Станиславов Цанков

Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 401

Телефон: 054830495/вътр.191, 0899377696

e-mail: cecko@shu-bg.net

Приемно време: сряда от 11:00 ч. до 13:00 ч.

Повече информация на централния сайт

Гл. ас. д-р Румен Георгиев Цаков

Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 407

Телефон: 054830495/вътр.231

e-mail: lz2gx@yahoo.com

Приемно време: вторник, сряда 10 - 12

Повече информация на централния сайт

Ас. инж. Драгомир Иванов Василев

Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 411

Телефон: 054830495/вътр.245

e-mail:

Приемно време: Всеки понеделник от 8:00 до 10:00 часа

Повече информация на централния сайт

Ас. инж. Петър Красенов Боянов

Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 411

Телефон: 054830495/вътр.245

e-mail: peshoaikido@gmail.bg

Приемно време: Всеки понеделник от 8:00 до 10:00 часа

Повече информация на централния сайт

Ас. инж. Филип Илиев Любомиров

Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 411

Телефон: 054830495/вътр.245, 0886386681

e-mail: lubomirov@shu.bg

Приемно време: Вторник: от 10:00 до 14:00

Повече информация на централния сайтКатедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Ръководител: Доц. д-р инж. Христо Атанасов Христов

Специалист: Иван Николов

Телефон за връзка: 054830495


Проф. д.т.н. инж. Борислав Йорданов Беджев

Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 410

Телефон: 054830495/вътр.192

e-mail: bedzhev@abv.bg

Приемно време: всеки вторник от 10-12 ч.

Повече информация на централния сайт

Проф. д.ик.н. Гошо Кирлиов Петков

Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 406

Телефон: 054830495/вътр.196

e-mail: petkov_g@abv.bg

Приемно време: Петък от 10ч. до 12ч

Повече информация на централния сайт

Проф. д-р инж. Димитър Салтиров Димитров

Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 406

Телефон: 054830495/вътр.196

e-mail: saltirov@shu-bg.net

Приемно време: Вторник 13-15

Повече информация на централния сайт

Проф. д-р Генчо Белчев Сандев

Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 402

Телефон: 054802176

e-mail: gsandev1947@gmail.com

Приемно време: вторник - 10 до 12 часа

Повече информация на централния сайт

Доц. д-р инж. Николай Йорданов Досев

Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 406

Телефон: 054830495/вътр.196

e-mail: ndosev@abv.bg

Приемно време: четвъртък от 10.00 до 12.00

Повече информация на централния сайт

Доц. д-р Добромир Жечев Добрев

Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 425

Телефон: 054830495/вътр.208

e-mail: ddobrev68@gmail.com

Приемно време: Вторник от 10 до 12 часа

Повече информация на централния сайт

Доц. д-р Николай Станев Проданов

Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 406

Телефон: 0878652444, 054830495/вътр.196

e-mail: n_prodanov@abv.bg

Приемно време: Петък от 10ч. до 12ч.

Повече информация на централния сайт

Доц. д-р Радослав Димитров Узунов

Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 402

Телефон: 054830495/вътр.196

e-mail: rado1947@abv.bg

Приемно време: четвъртък от 10.00 до 12.00 часа

Повече информация на централния сайт

Доц. д-р инж. Христо Атанасов Христов

Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 406

Телефон: 054830495/вътр.196

e-mail: hristov63@abv.bg

Приемно време: Вторник 13:00 - 15:00.

Повече информация на централния сайт

Гл. Ас. д-р инж. Доника Величкова Диманова

Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Кабинет: Корпус 3, ет.4, стая 406

Телефон: 054830495/вътр.196

e-mail: d.dimanova@gmail.com

Приемно време: четвъртък от 13 - 16 ч.

Повече информация на централния сайт