Партньори

Факултетът по технически науки към Шуменския yниверситет „Епископ Константин Преславски” е установил и развива делови отношения със следните организации:


 • Сименс ЕООД България, гр. София, България
 • Military University of Technology, гр. Варшава, Полша
 • Military Technical Academy, гр. Букурещ, Румъния,
 • Асоциация по Бионика, Протезиране и Ортезиране, гр. Рига, Латвия,
 • Технически Университет, гр. София, България,
 • Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Факултет по Електротехника, Електроника и Автоматика, гр. Русе, България,
 • Технически Университет, гр. Варна, България,
 • Военна академия „Г. С. Раковски”, гр. София, България,
 • Институт за перспективни изследвания за отбраната, гр. София, България,
 • Институт за космически изследвания, БАН,
 • Национален Военен Университет „В. Левски”, България,
 • Висше военно-морско училище „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна, България,
 • Бургаски Университет „Асен Златаров” гр. Бургас, България,
 • Бургаски Свободен Университет, гр. Бургас, България,
 • Фирма „Черно море – АД”, гр. Варна, България,
 • Фирма „Шумел –МАД” , гр. Шумен, България,
 • Фирма „Телепол – ЕOOД”, гр. Шумен, България,
 • Фирма „АЛКОМЕТ АД”, гр. Шумен, България,
 • Фирма „МАДАРА АД”, гр. Шумен, България,
 • Фирма „РЕМО АД”, гр. Шумен, България.
 • Областна Администрация - Област Шумен, гр. Шумен, България
 • Общинско предприятие Общински медиен център, гр. Шумен, България
 • Ал и Ко АД, гр. Шумен, България,
 • Фирма "Х-Ком ООД", гр. Шумен, България,
 • Фирма "ПСИТ-35 ООД", гр. Шумен, България,
 • Фирма "Веста актив ООД", гр. Шумен, България,
 • "Сатком груп ООД", гр. Шумен, България,
 • "ИНОСТАРТ", гр. Шумен, България,
 • "ЕГЕ ГРУП" ООД, гр. Шумен, България,
 • "СОД-Шумен" ООД, гр. Шумен, България,
 • ВИТО-консулт сервиз ЕООД, гр. Шумен, България,
 • Алфа 2000, гр. Шумен, България,
 • Шумел-М АД, гр. Шумен, България,
 • "Херти" АД, гр. Шумен, България,
 • Кар Пет Сървиз, гр. Шумен, България,