Актуална информация от отминали събития

 • International conference on bionics and prosthetics, biomechanics and mechanics, mechatronics and roboticsOpen or Close

  The exit session of The international conference on Bionics/Prosthetics, Biomechanics/Mechanics and Mechatronics/Robotics (ICBBM 2016) will be held from June 6 – 10, 2016 in Varna, Bulgaria. The purpose of the conference is to strengthen contacts between Bionics, Prosthetics and Orthotics Clinician, Biomechanics, Mechanics and Robotics researchers, and to bring together professionals from all over the world to discuss actual problems in Bionics and prosthetics, Mechanics and Biomechanics, Robotics. The official conference languages are English and Russian.

  OFFICIAL INVITATION FOR THE CONFERENCE (VARNA 2016)
  CONFERENCE PROGRAMME (VARNA 2016)
  INSTRUCTIONS FOR PREPARING CAMERA READY PAPERS


  Под патронажа на ректора на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - проф. д.и.н. Георги Колев, директорът на филиала на Рижкия технически университет в Лиепая (Liepāja) - Доц. д-р Валдемар Карклинш, деканът на Факултета по технически науки - проф. д-р Иван Цонев и председателят на Latvian Association of Bionics, Prosthesis-Orthotics and Technical Orthopaedists - проф. Евгени Дюкенджиев ще се проведе Международна конференция по Бионика, протетика, биомеханика и механика, мехатроника и роботика - International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2016).

  Конференцията ще се проведе от 6 до 10 юни 2016 г. в Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование (ДИКПО) на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, разположен в курортната част на морската столица на България - Варна (между град Варна и курорта "Св. Константин и Елена").


  ОФИЦИАЛНА ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА (VARNA 2016)
  ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА (VARNA 2016)

 • Две студентки от ФТН посетиха Пекин, Шенджен и Хонг Конг по специална покана на HUAWEI, март 2016 г.Open or Close

  Владислава Стоянова Георгиева, III-ти курс спец. „Комуникационни и информационни системи“ с Фак. № 1370020011, Мария Величкова Велизарова, III-ти курс спец. „Комуникационни и информационни системи“ с Фак. № 1370020018 посетиха Пекин, Шенджен и Хонг Конг по специална покана на компанията HUAWEI Китай.

 • Участие на студентите от ФТН в Научна сесия с международна участие във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" - 2016 г.Open or Close

  На 24-25 март 2016 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Варна се проведе юбилейна научна сесия за курсанти и студенти с международна участие, организирана с подкрепата на Ръководството и на академичния състав на училището и със съдействието на Териториалната организация на Научно-техническите съюзи. В конференцията взеха участие 12 студенти и 4 преподаватели от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски” с ръководители ас. д-р инж. Петър Красенов Боянов и инж. докторант Иван Огнянов Николов. Студентите представиха следните доклади:  1. Илия Христов Илиев, II-ти курс спец. „Комуникационни и информационни системи“ с Фак. № 1470020002, Соне Борборян, II-ти курс спец. „Комуникационни и информационни системи“ с Фак. № 1470020008, доц. д-р Огнян Фетфов и ас. д-р Петър Боянов, тема на доклада: „Приложение на сканиращата мрежова програма Zenmap в безжична локална компютърна мрежа”.
  2. Владислава Стоянова Георгиева, III-ти курс спец. „Комуникационни и информационни системи“ с Фак. № 1370020011, Мария Величкова Велизарова, III-ти курс спец. „Комуникационни и информационни системи“ с Фак. № 1370020018, доц. д-р Огнян Фетфов и ас. д-р Петър Боянов, тема на доклада: „Сканиране и анализиране на мрежовия трафик в безжична локална компютърна мрежа”.
  3. Атилла Севгин Ахмед, II-ти курс спец. „Комуникационни и информационни системи“ с Фак. № 1470020005, Божидар Красимиров Костов, II-ти курс спец. „Комуникационни и информационни системи“ с Фак. № 1470020013, Димо Петров Чираков, II-ти курс спец. „Комуникационни и информационни системи“ с Фак. № 1570020015 и Мехмед Мехмед Юсуф, III-ти курс спец. „Комуникационни и информационни системи“ с Фак. № 0970020007, тема на доклада: „Осъществяване на реална кибератака чрез изброяване на ресурсите на хостове в безжична локална компютърна мрежа”.
  4. Глория Илиянова Стоянова, III-ти курс спец. „Системи за сигурност“ с Фак. № 1370070015, тема на доклада: „Видове тероризъм”.
  5. Геновева Радославова Парашкеванова, III-ти курс спец. „Системи за сигурност” с Фак. № 1370070006 и доц. д-р Христо Христов, тема на доклада: „Вътрешен контрол в организациите от сектора за сигурност”..
  6. Румяна Веселинова Василева, IV-ти курс спец. „Системи за сигурност с Фак. № 1270070106 и гл. ас д-р Доника Диманова, тема на доклада: „Същност на престъплението ,,Трафик на хора,,”.
  7. Ирина Петкова Казакова, IV-ти курс спец. „Системи за сигурност с Фак. № 1270070118 и гл. ас д-р Доника Диманова, тема на доклада: „Защита при бедствия. Единна спасителна система”.
  Всички студенти получиха сертификати за участието си в юбилейна научна сесия за студенти и курсанти с международно участие, посветена на 135-годишнината от създаването на Морско училище. Изнесените доклади ще бъдат публикувани в сборник.

 • ДЕН НА ИКТ КАРИЕРАТА 2016 Г.Open or Close
 • Фондация „Еврика” и „Хуауей Технолоджис България“ връчиха своите стипендии за учебната 2015-2016 г.Open or Close

  Владислава Стоянова Георгиева, III-ти курс спец. „Комуникационни и информационни системи“ с Фак. № 1370020011, Мария Величкова Велизарова, III-ти курс спец. „Комуникационни и информационни системи“ с Фак. № 1370020018 спечелиха награди на стойност 1000$ на Фондация „Еврика” и „Хуауей Технолоджис България“, както и пътуване до Пекин, Шенджен и Хонг Конг по специална покана на компанията HUAWEI Китай.

 • РАЗДАВАНЕ НА ВОЕННИ КНИЖКИ НА СТУДЕНТИ ОТ ФАКУЛТЕТА ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ - 16.12.2015 г.Open or Close
 • ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ НА АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ ФАКУЛТЕТА ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ - 4.12.2015 г.Open or Close
 • ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ПРОМОЦИЯ НА АБСОЛВЕНТИ ОТ ФТН, 2015 г.Open or Close
 • ЧЕСТВАНЕ НА СЪБИТИЕТО "IEEE DAY 2015" ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИOpen or Close

  Студентският клон на IEEE в Шуменския университет отбеляза тържествено празника "IEEE Day 2015" със среща под мотото „Чрез технологии към едно по-добро бъдеще”. Менторът на Студентския клон проф. Борислав Беджев изнесе беседа за ролята на IEEE като световен лидер в в подпомагането на професионалното развитие на инженерно-техническите кадри и в създаването и разпространението на нови знания и технологии. След лекцията в откровена дискусия бяха обсъдени предимствата и възможностите, които дава членството в IEEE на студентите и младите специалисти.

 • Международно участие на студенти и докторанти от ФТН отразено във IEEE ВЕСТНИК "IEEE R8 NEWS"Open or Close
 • УЧАСТИЕ ЗА ИМЕННИТЕ СТИПЕНДИИ В РАЗМЕР НА 2000 ЛВ. НА ФОНДАЦИЯ "ЕВРИКА" ЗА 2015 г.Open or Close

  За тринадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 2000 лв. годишно в десет области: 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
  2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
  3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
  4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
  5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
  6. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
  7. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
  8. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
  9. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
  10. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.


  За втора поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още десет носители на специалната стипендия „Хуауей ИКТ“ в размер на 1 000 USD за студенти, обучаващи се по специалностите комуникационна техника и технологии, компютърни технологии, информатика и други интегрирани на тях области.

  Право на кандидатстване за именните стипендиите на Фондация „ЕВРИКА" и стипендиите „Хуауей ИКТ“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2015/2016 година.

  Най-добрите кандидати по документи ще бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на десетте именни стипендии и десетте стипендии „Хуауей ИКТ“.

  За по-подробно запознаване, към настоящето писмо приложени Ви изпращаме Основните правила за отпускане на стипендии на студенти и ученици, Статут на специалните именни стипендии на Фондация "ЕВРИКА" и регистрационен формуляр за кандидатстващите студенти. Молбата ни е да ни съдействате за популяризиране сред студентите на настоящата инициатива на Фондация „ЕВРИКА", както и за подготовката и подаването на документите им във Фондацията за участие в конкурса за именните стипендии и стипендиите „Хуауей ИКТ“.

  Кандидатите за именните стипендии и стипендиите „Хуауей ИКТ“ трябва да подадат или изпратят във Фондация „ЕВРИКА" от 01. 09. 2015 г. до 15. 10. 2015 г. следните документи:

  1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА" и Формуляр по образец може да се изтегли от сайта – www.evrika.org;
  2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2015/2016 година;
  3. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други;
  4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” / до 3 страници /.

  Информация за кандидатстване в ".pdf" файл - Информация за кандидатстването


  За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org и в www.evrika.org /актуално/.

 • ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2015/2016 г.Open or Close

  Откриване на учебната година
  14 септември 2015 г.

  П р о г р а м а
  11.00 ч., Централен вход на Ректората
  Церемония по приемането на първокурсниците в академическата общност

  13.00 ч., Срещи на първокурсниците с деканските ръководства и с преподаватели:
  Факултет по хуманитарни науки – зала 202, Ректорат
  Факултет по математика и информатика – зала 316, Ректорат
  Факултет по природни науки – зала 217, Ректорат
  Факултет по технически науки – зала С5, Учебен корпус С (до Корпус 3)
  Педагогически факултет – зала „Панчо Владигеров”, Корпус 2
  *** *** ***
  Церемонията за първокурсниците от специалност "Туризъм" ще се състои на 14 септември от 10.30 часа в Департамента във Варна
  Учебната година в Колеж Добрич ще бъде открита на 15 септември от 11 часа.

 • Представяне на IEEE Young Professionals Affinity Group – България в гр. Пловдив от 28 до 29 май 2015 г.Open or Close

  IEEE е най-голямата световна професионална асоциация, посветена на технологичните иновации и постижения в полза на човечеството. IEEE Young Professionals е международна общност на ентусиазираните, динамични и иновативни членове и доброволци. IEEE се ангажира да помага на младите специалисти да оценят своите професионални цели, да подобрят професионалния си имидж, както и да създаде свързващи елементи на ученето през целия живот и разнообразна професионална мрежа. Официалното представяне на българската група IEEE млади професионалисти се проведе на конференция Техника, Технологии и Системи - "ТЕХСИС 2015", Технически Университет - София, филиал Пловдив от 28 до 30 май 2015г.


  На проведеното събитие взеха участие три студентки и един докторант от Факултета по технически науки. Техните имена са:


  1. Владислава Стоянова Георгиева, II-ти курс Комуникационни и информационни системи с Фак. № 1370020011.
  2. Мария Величкова Велизарова, II-ти курс Комуникационни и информационни системи с Фак. № 1370020018.
  3. Геновева Радославова Парашкеванова, II-ти курс Системи за сигурност с Фак. № 1370070006.
  4. Докторант инж. Иван Огнянов Николов.


 • Участие на студенти и преподаватели от ФТН на 3rd IEEE Young Professionals Congress - CEuSYP 2015Open or Close

  От 8 до 10 май 2015 г. в University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, гр. Загреб, Република Хърватия се проведе поредният Конгрес (3rd IEEE Central European Student and Young Professionals Congress - CEuSYP 2015) на Студентските клонове на Института на инженерите по електротехника и електроника (IEEE) от Регион 8, включващ страните от Европа, Африка и Близкия Изток. Институтът на инженерите по електротехника и електроника е най – голямата професионална организация в света в областта на комуникационно – информационните системи. На конгреса представителите от Република България бяха представени от:

  1. Полина Маринова, студентка в специалност "Системи за сигурност" от ФТН.
  2. Цветослав Цанков и Доника Диманова, асистенти от ФТН.
  3. Иван Огнянов Николов, докторант в катедра Комуникационна и компютърна техника, който е председател на студентския IEEE клон на Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски”. По време на конгреса е бил обменен опит в организационното изграждане на Студентските клонове на IEEE от Европа, Африка и Близкия Изток. Приети са решения за активизиране на работата на студентите в научно–изследователски проекти и групи.

  Снимките от конгреса са поместени в секцията "IEEE Студентски клон" - http://ftn.shu.bg/IEEE.html

  Официалните страници на конгреса са:
  1. http://ceusyp2015.org/index.html
  2. https://www.facebook.com/pages/IEEE-CESYP-Congress-2015/

 • Справка за стипендиантите на Фондация „Еврика” за учебната 2014/2015 г.Open or Close
 • HUAWEI връчи сертификати за завършена програма по китайски език и култура на студенти от ФТН, 2015 г.Open or Close
 • Двама студенти от ФТН посетиха Пекин, Шенджен и Хонг Конг по специална покана на HUAWEI, март 2015 г.Open or Close
 • Участие на студентите от ФТН в Научна сесия с международна участие във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" - 2015 г.Open or Close

  На 26.03.2015 г., в зала „Вапцаров” на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” бе открита научната сесия за курсанти и студенти с международно участие под егидата на кмета на гр. Варна Иван Портних и със съдействието на Териториалната организация на Научно-техническите съюзи и Съюза на учените – Варна, с подкрепата на ръководството, академичния състав и Студентски съвет на училището. Официални гости бяха капитан I ранг проф. Виргил Ене Войкулеску – зам.-началник по научната част на Военноморската академия на Р Румъния „Мирча чел Батран”; проф. Кармен Ене Войкулеску от Университет „Овидиус” в Констанца, Румъния; проф. Ердал Арлъ - директор на Морски колеж „Карамюрсел” към Университет Куджа Ели; г-жа Лилия Христова – директор на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” при Община Варна; инж. Неделчо Вичев – изпълнителен секретар на Териториалната организация на НТС – Варна; членове на училищното настоятелство.


  Форумът започна със словото на началника на ВВМУ”Н. Й. Вапцаров” капитан I ранг проф. д . в.н. Боян Медникаров. Той поздрави участниците, които тази година са 383-ма от десет български университета както и чуждестранни курсанти и студенти от Украйна, Грузия, Румъния, Полша и Великобритания. Проф. Медникаров изтъкна, че провеждането на научни сесии в Морско училище е дългогодишна традиция в името на развитието на морската наука и образование. Пожела на всички успех, младежки ентусиазъм и творчески порив.2 Поздравителни думи към участниците и пожелания за успехи отправи проф. Войкулеску от името на румънската Военноморска академия „Мирча чел Батран”.


  Научните направления на двудневната сесия са: военни науки и национална сигурност; корабоводене и експлоатация на водния транспорт; електроника, компютърни системи и информационни технологии; енергетични уредби за транспортни средства; електротехника и автоматика; технология на машиностроенето и на кораборемонта; механика; обществени науки.


  В конференцията взеха участие 17 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски” с ръководител ас. инж. Петър Красенов Боянов и инж. Иван Огнянов Николов. Студентите представиха следните доклади:
  1. Найлян Мехмедова Салиева, III-ти курс Геодезия с Фак. № 1270010117, тема на доклада: „Лазерно и радарно 3D сканиране”.
  2. Владислава Стоянова Георгиева, II-ти курс Комуникационни и информационни системи с Фак. № 1370020011 и Мария Величкова Велизарова, II-ти курс Комуникационни и информационни системи с Фак. № 1370020018, тема на доклада: „Характеристика и използване на хардуерното устройство Kinect за различни интерактивни мултимедийни приложения”.
  3. Живомир Добринов Желязков, II-ти курс Сигналноохранителни системи и технологии с Фак. № 1370040003 и Николай Димитров Георгиев, II-ти курс Сигналноохранителни системи и технологии с Фак. № 1370040034, тема на доклада: „Характеристика и приложение на лазерен 3D принтер Flashforge Dreamer в компютърната техника”.
  4. Ферад Гюрсел Ферад, II-ти курс Системи за сигурност с Фак. № 1470070003, тема на доклада: „Организирана престъпност в България”.
  5. Глория Илиянова Стоянова, II-ти курс Системи за сигурност с Фак. № 1370070015, тема на доклада: „Корупцията като обществен елемент. Политическа корупция”.
  6. Илияна Цветанова Димитрова, II-ти курс Системи за сигурност с Фак. № 1370070021, тема на доклада: „Корупция в съдебната система”.
  7. Юмют Лятифова Кушчу, III-ти курс Системи за сигурност с Фак. № 1270070112, тема на доклада: „Защита от домашно насилие”.
  8. Геновева Радославова Парашкеванова, II-ти курс Системи за сигурност с Фак. № 1370070006 и Глория Илиянова Стоянова, II-ти курс Системи за сигурност с Фак. № 1370070015, тема на доклада: „Същност на антикорупцията и нейното реализиране в обществото”.
  9. Геновева Радославова Парашкеванова, II-ти курс Системи за сигурност с Фак. № 1370070006, тема на доклада: „Трафик на наркотици в РБ”.
  10. Айлин Илияз Махмуд, II-ти курс Системи за сигурност с Фак. № 1370070023, тема на доклада: „Трафик на хора”.
  11. Румяна Веселинова Василева, III-ти курс Системи за сигурност с Фак. № 1270070106, тема на доклада: „Анализ състоянието на защита при бедствия в България”.
  12. Румяна Веселинова Василева, III-ти курс Системи за сигурност с Фак. № 1270070106, тема на доклада: „Анализ честотата на наводненията”.
  13. Ива Венциславова Христова, III-ти курс Системи за сигурност с Фак. № 1270070104, тема на доклада: „Политика при природни бедствия”.
  14. Мартин Марчев Чобанов, IV-ти курс Системи за сигурност с Фак. № 1170070006 и Ирина Петкова Казакова, III-ти курс Системи за сигурност с Фак. № 1270070118, тема на доклада: „Защита на населението при наводнения”.
  15. Ирина Петкова Казакова, III-ти курс Системи за сигурност с Фак. № 1270070118, тема на доклада: „Рискови фактори за България”.
  16. Николай Стоянов Гинчев, IV-ти курс Комуникационни и информационни системи с Фак. № 1170020004, Танер Заит Расим, IV-ти курс Комуникационни и информационни системи с Фак. № 1170020005, тема на доклада: „Безконтактно триизмерно сканиране на хора със скенер Sense 3D”.

  Всички студенти получиха сертификати за участието си в Scientific Conference with International participation “Cadets and Students of the Naval Academy and Science”, N.Y. Vaptsarov Naval Academy, Varna 26.03-27.03.2015. Изнесените доклади ще бъдат публикувани в сборник.  Общи снимки от цялата сесия


 • Студенти от ФТН се срещнаха с президента на Република България на приза "Студент на годината 2014"Open or Close
 • Фондация „Еврика” и „Хуауей Технолоджис България“ връчиха своите стипендии за учебната 2014-2015 г.Open or Close

  На 3 декември 2014 г. в Националния политехнически музей в столицата се състоя церемонията за награждаване на студенти и ученици със силно изявени способности и доказани постижения в овладяването на науката и техниката със стипендии на фондация „Еврика” за учебната 2014-2015 г. Тази година към проявата се присъедини и китайската компания „Хуауей Технолоджис България“, световен доставчик на решения в областта на информационните и комуникационни технологии. Тя подкрепи четвърт вековното дело на фондация „Еврика“ да подпомага и стимулира израстването на млади таланти, като на свой ред направи дарение – за период от пет години да осигурява стипендии в размер на 1000 щатски долара всяка за подпомагане на десет талантливи студенти, доказали качествата и трудолюбието си в усвояване на знания и навлизане в науката. Церемонията бе открита и водена от г-жа Боряна Кадмонова, Изпълнителен директор на фондация “Еврика”.

  Почетен гост на церемонията беше Президентът на Република България г-н Росен Плевнелиев. Присъстваха депутати, заместник министри, ректори на университети, учени и общественици. Тук бе и НП посланикът на Китайската народна република г-н Уей Дзинхуа. Вече двадесет и пет години фондация „Еврика” предоставя стипендии на даровити и изявени ученици и студенти. Те се определят чрез конкурси или се дават за получени медали в международните средношколски олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология. Стипендиите, присъдени чрез конкурс, носят имената на изтъкнати български учени и общественици с принос в развитието на българската и световна наука, техника и технологии – Джон Атанасов, акад. Никола Обрешков, акад. Георги Наджаков, акад. Методи Попов, акад. Дончо Костов, акад. Димитър Мишев, акад. Ангел Балевски, Кольо Фичето и акад. Евгени Матеев. Тази година фондация „Еврика“ връчи общо 16 именни стипендии и 21 стипендии на носители на медали от международни средношколски олимпиади.

 • ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ФТН ЗА 2014 г.Open or Close
 • СПЕЧЕЛЕНИ СТИПЕНДИИ ОТ ФОНДАЦИЯ "ЕВРИКА" ЗА СТУДЕНТИ ОТ ФТН ПРЕЗ 2014 г.Open or Close

  През академичната 2014/15 г. за получаване на именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА" кандидатстваха 9 студента от Факултета по технически науки и Факултета по математика и информатика на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”: I. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски:
  1. Инна Пламенова Велчева, ФТН, IV курс „Инженерна логистика”
  2. Атанас Маринов Орманов, ФТН, III курс „Инженерна логистика”

  II. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето:
  3. Петя Райчева Райнова, ФТН, IV курс „Геодезия”
  4. Мирем Ерджан Ниязи, ФТН, IV курс „Геодезия”

  III. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев
  5. Калоян Янков Кънчев, ФТН, IV курс „Комуникационни и информационни системи”
  6. Светослав Бориславов Аргиров, ФТН, IV курс „Комуникационни и информационни системи”

  IV. Компютърни науки на името на Джон Атанасов
  7. Юмит Неджванов Исмаилов, ФМИ, IV курс „Компютърна информатика”
  8. Цветелина Росенова Иванова, ФМИ, IV курс „Компютърна информационни технологии”
  9. Сунай Акифов Алиев, ФМИ, III курс „Компютърна информационни технологии”

  Петима от посочените студенти бяха номинирани от комисиите и бяха допуснати да участват във финалния етап за определяне стипендиантите на Фондация „ЕВРИКА" за съответното направление:

  За стипендия на името на акад. Ангел Балевски за Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии:
  1. Инна Пламенова Велчева, ФТН, IV курс „Инженерна логистика”,
  2. Атанас Маринов Орманов, ФТН, III курс „Инженерна логистика”.

  За стипендия на името на акад. Димитър Мишев за Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката:
  3. Калоян Янков Кънчев, ФТН, IV курс „Комуникационни и информационни системи”,
  4. Светослав Бориславов Аргиров, ФТН, IV курс „Комуникационни и информационни системи”

  За стипендия на името на Джон Атанасов за Компютърни науки:
  5. Юмит Неджванов Исмаилов, ФМИ, IV курс „Компютърна информатика”.

  Изброените петима студенти получиха следните награди:

  I. Стипендия в размер на 2 000 лв. годишно на името на акад. Ангел Балевски за Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии:
  1. Инна Пламенова Велчева, ФТН, IV курс „Инженерна логистика”,
  2. Атанас Маринов Орманов, ФТН, III курс „Инженерна логистика”.

  II. Стипендии „Хуауей ИКТ“ по дарение на „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД в размер на 1 000 USD:
  3. Калоян Янков Кънчев, ФТН, IV курс „Комуникационни и информационни системи”,
  4. Светослав Бориславов Аргиров, ФТН, IV курс „Комуникационни и информационни системи”,
  5. Юмит Неджванов Исмаилов, ФМИ, IV курс „Компютърна информатика”.

  Наградите на студентите бяха връчени на тържествена церемония на 03.12.2014 г. от Президента на Р. България г-н Росен Плевнелиев. Студентите Калоян Кънчев, Светослав Аргиров и Юмит Исмаилов са поканени от „Хуауей ИКТ“ да посетят Китай (Пекин и Хонг Конг) в рамките на две седмици през м. февруари 2015 г. с цел да се запознаят с информационните и комуникационните технологии на компанията.

  Участието на нашите студенти в конкурса на Фондация „ЕВРИКА" допринесе за издигане авторитета на ШУ “Епископ Константин Преславски” и беше оценено много високо в телефонен разговор от Програмния директор на Фондация „ЕВРИКА" г-н Григор Цанков.
 • ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ НА АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ ФТН, 6.12.2014 г.Open or Close
 • ПРОВЕДЕНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "МАТТЕХ 2014", 20-22 ноември 2014 г.Open or Close

  Студентска секция

 • ПРОМОЦИЯ НА АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ ФТН ЗА 2014 г.Open or Close


  Всички абсолвенти, желаещи да участват в церемониите, е необходимо да се регистрират до 3 декември (сряда) в електронната форма:

  http://api.shu.bg/registration.php


  Допълнителна информация - http://shu.bg/content/diplomi

 • РЕГЛАМЕНТ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ПРИЗ “СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА”, 2014 г.Open or Close

  Националното представителство на студентските съвети в Република България организира уникален по рода си конкурс “Студент на годината”. Основната идея е всяка година да бъдат отличавани най-добрите студенти и докторанти в българските висши училища.


  ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА


  Националният приз “Студент на годината” има важна и основна цел да подпомогне процеса за повишаване качеството на Висшето образование чрез:


  1. Придобиване на допълнителни знания чрез участие на студентите в извънаудиторни занимания, научно-изследователски проекти и международни конкурси;
  2. Реализиране на придобитите знания и трамплин за кариерното им развитие;
  3. Популяризиране на постиженията им сред цялото българско общество, включително работодателите, често поставени пред труден избор;
  4. Ускорено приобщаване на чуждестранните студенти в България;
  5. Основополагане на европейското мислене сред младото поколение;
  6. Поставяне на образованието на по-горно стъпало в йерархията на обществените интереси;
  7. Трайно повишаване уважението и самоуважението на преподавателите към продукта на висшите училища и към самите себе си;
  8. Популяризиране на студентското самоуправление в Република България.

  ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ  1. Студентът трябва да е завършил успешно първи курс. Кандидатурата може да бъде изпратена единственно и само по електронен път на e-mail: student@npss.bg. Кандидатът представя резюме по образец, автобиография (CV по образец) , както и всичко, което може да затвърди представата пред комисията, че е най - достойният /сертификати, дипломи, грамоти и други удостоверения/. Документите, които следва да бъдат приложени е задължително да бъдат издадени за периода от 01.10.2013 година до 30.09.2014 година (документи, които са издадени извън този период няма да бъдат вземани в под внимание при разглеждане).
  2. При подаване на кандидатури е задължително да бъде представено и уверение, в коeто следва да е записан успеха от предходната учебна 2013/2014 година.
  3. Студентите, изпращат номинациите си по електронен път на e-mail: student@npss.bg във формат *.doc .
  4. Изпратените номинации до Националното представителство на студентските съвети се оценяват от жури.
  5. Обявяването и награждаването на призьорите в съответните области на образование ще бъде на тържествена церемония в началото на м. Декември.

  При възникнали въпроси:
  Яна Вангелова - Национален координатор 
  тел. 0882 971 001
  e-mail: student@npss.bg 

 • ДНИ НА БAН В ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ", 30.10.2014 г.Open or Close
 • СЕМИНАР НА IEEE В ПОМОЩ НА АКАДЕМИЧНАТА КАРИЕРА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ФТН, 7.10.2014 г.Open or Close
 • АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ ТЕЛЕПОЛ ПРЕДЛАГА РАБОТА ЗА СТУДЕНТИ ОТ ФТН В ГР. ШУМЕНOpen or Close
 • Условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите за зимен семестър на учебната 2014/2015 г.Open or Close
 • ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТ 8 ГОДИНИ В ГР. ШУМЕН СЕ ПРОВЕДЕ РИТУАЛ ПО ПОЛАГАНЕ НА ВОЕННА КЛЕТВАOpen or Close

  Ритуал по полагане на военна клетва се състоя за първи път от 8 години в Шумен. На плаца в двора на Военното училище по-рано днес своята клетва положиха студентите преминали успешно първи модул на началната военна подготовка.

  Те положиха клетвата си пред декана на Факултета по „Артилерия, ПВО и КИС" - Шумен полк. Сашо Евлогиев, областният управител на Шумен Петко Шаренков, представители на община Шумен и на местния парламент, и офицери от Българската армия.

  „Военната клетва е най-важния военен ритуал в повечето армии по света", заяви в речта си полк. Евлогиев. Той поздрави студентите, които успешно са преминали обучението и днес тържествено се заклеха. „Положихте много труд и усилия, преодоляхте редица трудности и предизвикателства, но се справихте достойно", каза още той.

 • УЧАСТИЕ ЗА ИМЕННИТЕ СТИПЕНДИИ В РАЗМЕР НА 2 000 ЛВ. НА ФОНДАЦИЯ "ЕВРИКА"Open or Close

  За дванадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно в десет области:


  1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
  2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
  3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
  4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
  5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
  6. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
  7. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
  8. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
  9. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
  10. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

  Право на кандидатстване за стипендиите на Фондация „ЕВРИКА" имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00) , записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2014/2015 година.

  За по-подробно запознаване, към настоящето писмо приложени Ви изпращаме Основните правила за отпускане на стипендии на студенти и ученици, Статут на специалните именни стипендии на Фондация "ЕВРИКА" и регистрационен формуляр за кандидатстващите студенти. Молбата ни е да ни съдействате за популяризиране сред студентите на настоящата инициатива на Фондация „ЕВРИКА", както и за подготовката и подаването на документите им във Фондацията за участие в конкурса за именните стипендии.

  Кандидатите за стипендията трябва да подадат или изпратят във Фондация „ЕВРИКА" от 01. 09. 2014 г. до 15. 10. 2014 г. следните документи:

  1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА" и Формуляр по образец /може да се изтегли и от сайта – www.evrika.org;

  2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2014/2015 година;

  3. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други;

  4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” / до 3 страници /.


  Информация за кандидатстване в ".pdf" файл - Информация за кандидатстването


  За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org и в www.evrika.org /актуално/.

 • СНИМКИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНАOpen or Close
 • ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕСКАТА 2014/2015 ГОДИНАOpen or Close
 • СТУДЕНТ ОТ ФТН ПРЕДСТАВИ БЪЛГАРИЯ НА СВЕТОВНИЯ КОНГРЕС НА IEEE R8 SYP 2014 KRAKOWOpen or Close

  Конгрес (IEEE R8 SYP 2014 Krakow, Poland) на Студентските клонове на Института на инженерите по електротехника и електроника (IEEE) от Регион 8.

  От 6 до 10 август 2014 г. в AGH University of Science and Technology на гр. Краков, Република Полша се проведе поредният Конгрес (SBC 2014 Krakow, Poland) на Студентските клонове на Института на инженерите по електротехника и електроника (IEEE) от Регион 8, включващ страните от Европа, Африка и Близкия Изток. Институтът на инженерите по електротехника и електроника е най – голямата професионална организация в света в областта на комуникационно – информационните системи. На конгреса студентите от Република България бяха представени от Мариел Огнянов Николов, студент в ОКС „Магистър” по специалността „Комуникационни и информационни системи”, който е председател на студентския IEEE клон на Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски”. По време на конгреса е бил обменен опит в организационното изграждане на Студентските клонове на IEEE от Европа, Африка и Близкия Изток. Приети са решения за активизиране на работата на студентите в научно – изследователски проекти.

  Снимките от конгреса са поместени в секцията "IEEE Студентски клон" - http://ftn.shu.bg/IEEE.html

  Официална страница на конгреса: http://www.sypkrakow.pl/

 • НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "МАТТЕХ 2014" - 20-22 НОЕМВРИ 2014 г.Open or Close

  Повече информация можете да намерите на: http://info.fmi.shu-bg.net/mattex/