СЪБИТИЯ

  • Демо камион на Siemens с КиП апаратура направи демонстрация до новия комплекс D на ФТНOpen or Close

    Демо камион с КиП апаратура на Siemens гостува на територията на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Това се случи на 6 октомври от 9,30 до 12,30 часа. Демо камионът съдържа апаратура, свързана с автоматизация на производството: нивомери, разходомери, датчици за налягане и температура, газанализатори, газхроматограф, DCS система PCS 7, теглоизмервателни модули. Демонстрациите на апаратурата са от голяма полза в практическото обучение по различни дисциплини на студентите от специалностите на Факултета по технически науки.
    Фирмата, която тази година чества 200 години от рождението на основателя си Вернер фон Сименс, вече направи първа важна стъпка в сътрудничеството си с Шуменския университет. Факултетът по технически науки започна новата учебна година на 19 септември с нова лаборатория „Програмиране на Siemens контролери”. Кабинетът е предназначен за подготовка на студенти в специалност „Компютърни технологии за автоматизация на производството”. В него те ще се учат да програмират контролери за управление на цифрови програмни машини и цехове в съвременното машиностроене, в логистични центрове и малки фирми. За този кабинет фирма Siemens е направила дарение на стойност 22 хиляди лева, изразяващо се в шест контролера от серията Simatic.
    Демонстрациите на апаратурата от камиона на Simens са от голяма полза в практическото обучение по различни дисциплини на студентите от специалностите на ФТН.