Въпроси, контакти и местоположение

Декан: проф. д-р инж. Стефан Стайнов Желев

 • кабинет: корпус 3, ет.4 , каб.412
 • телефон: 054830345; 054830495/вътр.220
 • Email: st.zhelev@shu.bg

Зам.-декан по учебната дейност и акредитацията: Проф. д-р инж. Иван Кръстев Цонев

 • кабинет: корпус 3, ет.4, каб.413
 • телефон: 054830345; 054830495/вътр.218; GSM 0892 293 500
 • Email: i.tsonev@shu.bg

Зам.-декан по научноизследователска и художественотворческа дейност и проекти: проф. дтн Борислав Йорданов Беджев

 • кабинет: корпус 3, ет.4, каб.410
 • телефон: 054830345; 054830495; вътр.192
 • Email: bedzhev@abv.bg

Главен координатор : инж. Миглена Труфчева

 • кабинет: корпус 3, ет.4, каб.412
 • телефон: 054830345; 054830495; вътр.159
 • Email: ftn@shu.bg


Местоположение на Факултета по технически науки