ВЪПРОСИ, КОНТАКТИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Главен координатор : Мариела Великова

  • кабинет: корпус 3, ет.4, каб.412
  • телефон: 054830345; 054830495; вътр.159
  • Email: ftn@shu.bg


Местоположение на Факултета по технически науки