Администрация

Главен координатор на деканско ръководство на ФТН

Петя Евгениева Илиева
Факултет: Факултет по технически науки
Кабинет: Корпус 3, ет. 4, каб. 412
Телефон: +359 54 830 345 вътр.359
Email: p.ilieva@shu.bg

Главен специалист

Бериван Билял Ниязи
Факултет: Факултет по технически науки
Кабинет: Корпус 3, ет. 4, каб. 411
Телефон: +359 54 830 345 вътр.245
E-mail: b.niyazi@shu.bg
Главен специалист на катедри „Управление на системите за сигурност“ и „Инженерна логистика“

Зареждане на съдържание...