Компютърни лаборатории и зали

Учебно-материална техническа база на ФТН
 • Специализирана лаборатория - D5 – "Интерактивна система за сигурност"
 • Лаборатория "Ситуационен център за управление на кризи" - D4, учебен комплекс "D"
 • Лаборатория "Програмиране на Siemens контролери" - D1, учебен комплекс "D"
 • Лаборатория РЛК (Радиолокационен комплекс)
 • Компютърна лаборатория 532, корпус 1, ет.5
 • Компютърна лаборатория 534, корпус 1, ет.5
 • Зала 510, К1, ет.5 - Ситуационен оперативен център за управление системата за сигурност
 • Компютърна лаборатория 401 (WEBLAB), корпус 3, ет.4
 • Компютърна лаборатория 8 (КЛ 8), корпус 3, ет.4
 • Компютърна лаборатория 423, корпус 3, ет.4
 • Учебен комплекс "C"
 • Зала C1 (кабинет по интегрирана система за сигурност), Учебен комплекс "C"
 • Зала C2 (Кабинет по компютърни мрежи), Учебен комплекс "C"
 • Зала C3 (кабинет по географски информационни системи), Учебен комплекс "C"
 • Зала C4 (кабинет по методи за изпитвания на материали и измервания), Учебен комплекс "C"
 • Лекционна зала C5, Учебен комплекс "C"
 • Компютърна лаборатория C6, Учебен комплекс "C"
 • Компютърна лаборатория 513 (методи за безразрушителен контрол), корпус 3, ет.5
 • Лекционна зала 503, корпус 3, ет.5
 • Лаборатория "Производствени технологии"