За подробни данни тук

Деканско ръководство

Декан

Проф. д-р инж. Христо Атанасов Христов
Факултет: Факултет по технически науки
Кабинет: Корпус 3, ет. 4, каб. 412
Телефон: +359 054 830 345/ 054 830 495 вътр. 220
Email: h.a.hristov@shu.bg
Приемно време: Понеделник: 13:00 – 15:00 ч.

Заместник-декан по акредитацията, Еразъм +, научноизследователската и художественотворческата дейност и проектите

Доц. д-р инж. Събин Иванов Иванов
Факултет: Факултет по технически науки
Кабинет: Корпус 3, ет. 4, каб. 410
Телефон: +359 054 830 345/ 054 830 495 вътр. 392
E-mail: s.ivanov@shu.bg
Приемно време: Присъствени дни: вторник и четвъртък 08.00 ч. - 12.00 ч.; 13.00 ч. - 17.00 ч.

Зареждане на съдържание...