За подробни данни тук

Деканско ръководство

Декан

Проф. д-р инж. Събин Иванов Иванов
Факултет: Факултет по технически науки
Кабинет: Корпус 3, ет. 4, каб. 412
Телефон: +359 054 830 345/ 054 830 495 вътр. 220
Email: s.ivanov@shu.bg
Приемно време: Сряда и четвъртък от 13:00 до 15:00 ч.

Заместник-декан по научноизследователската, художественотворческата дейност, проектите и "Еразъм+"

Доц. д-р инж. Андрей Илиев Богданов
Факултет: Факултет по технически науки
Кабинет: Корпус 3, ет. 4, каб. 411
Телефон: +359 054 830 345; 054 830 495; вътр. 392
Email: a.bogdanov@shu.bg
Приемно време: Понеделник от 13:00 до 15:00 ч.

Зареждане на съдържание...