Курсантско-студентски IEEE клон на Факултет "Артилерия, ПВО и КИС” от НВУ "В. Левски” и Факултет по технически науки от Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски”

История и структура на Шуменския Курсантско-студентски Клуб по IEEE

Институтът на Инженерите по Електротехника и Електроника (IEEE) е най-голямата техническа професионална организация в света. Има около 350 000 членове в 150 страни. Официално е създаден през 1963 г. в резултат на сливането на Американския институт на електроинженерите (AIEE), основан през 1884 г. от Александър Греъм Бел и Томас Едисон и Института на Радиоинженерите (IRE), основан през 1912 г. Институтът IEEE съдействува за развитието на електротехниката и сродните и науки, включвайки областите от космоса, енергетиката, транспорта до комуникациите, компютрите и микроелектрониката, като работи за прилагането на тези технологии в полза на човечеството. В своята работа се ръководи от Конституция, а всеки член е длъжен да спазва Етичния кодекс. Девизът на института e "IEEE обединява света”. IEEE има редица професионални научно-образователни и обществени цели – подкрепя професионалното развитие и колективния стил на работа, осъществяването на дългогодишна професионална кариера, стреми се да популяризира и да повиши привлекателността на електротехниката и сродните науки. Институтът се е превърнал от американска в глобална организация, чувствителна към многообразието на националните култури и традиции. Една от важните цели на IEEE е създаването на Студентски клонове в техническите университети. Такива клонове на IEEE има в близо 900 университета в целия свят.Включването на нашите университети в този списък е не само въпрос на чест.
Студентският Клон е организационна структура на IEEE, образувана от най-малко 20 студенти членове на IEEE, обучаващи се в даден университет. Понастоящем в България има 3 студентски клона – към Техническите Университети във Варна и София и съвместен клон на курсантите от Факултет "Артилерия, ПВО и КИС” (гр. Шумен) от Националния военен университет "Васил Левски” и студентите от Факултета по Технически науки на Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски”. Оперативната работа в клона се извършва от ръководство (branch officers), което включва председател, заместник-председател, секретар и касиер. Връзката между студентския клон и администрацията на висшето училище се осъществява от наставник (counselor) на клона, който се избира от студентите, членове на клона, по предложение на декана на факултета, в който работи клона. Изборът на ръководство, годишните отчети и планове за работа на клона се съгласуват с наставника на клона и декана на факултета.
Ръководството на клона се обновява ежегодно, а мандатът на наставника най-често е две години. Курсантско-студентският IEEE клон във Факултет "Артилерия, ПВО и КИС” е официално утвърден на 09.09.1998 год. Неговият номер е 60691. От 2003 год. в състава на клона влизат и други студенти от гр. Шумен, с което той става съвместен курсантско-студентски клон на факултет "Артилерия, ПВО и КИС” от НВУ "В. Левски” и на Факултета по Технически науки на Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски”. От 2005 год. наставник (counselor) на курсантско-студентския IEEE клон е доц. д-р инж. Иван Цонев, декан на Факултет по Технически науки от Шуменския Университет. Оттогава основната дейност на IEEE клона се развива и от студентите от Шуменския университет. От основаването си курсантско-студентският IEEE клон във факултет "Артилерия, ПВО и КИС” и Факултета по Технически науки на Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски” разполага с клуб и отделна читалня в библиотеката на факултета, който се използва изключително от членове на клона.

В периода 2003-2012 год. курсантско-студентският IEEE клон от Факултет "Артилерия, ПВО и КИС” и Факултет по Технически науки на Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски” организира или участва в следните мероприятия:

  • Ежемесечни срещи на членовете на клона;
  • Преместване на клуба в корпус на Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски”;
  • Срещи със студенти и докторанти от научни организации на територията на гр. Шумен, проявяващи желание за членство в клона;
  • Ежегодно участие с доклади в научни конференции, провеждани традиционно от Военно-техническата Академия в гр. Букурещ, Румъния, Националния Военен Университет, гр. Будапеща, Унгария, Национален военен университет "Васил Левски”, Висше военноморски училище "Некола Йонков Вапцаров” и Технически Университет – гр. Варна.
  • В периода 19-22 март 2005г. г-н Кремен Христов, докторант в Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски” и председател на курсантско-студентския IEEE клон през 2004г., участва в международната среща "Бъдещето на членството в IEEE”, проведена в Техническия университет в гр. Загреб, Република Хърватска. Срещата беше организирана от секцията "Студентски активности” на Регион 8 на IEEE.

Електронната поща на курсантско-студентския IEEE клон се получава на адресите:

e-mail: mieee01@aadcf.nvu.bg
e-mail: mieee02@shu-bg.net
//to do