КАНДИДАТСТВАЙ!

СЪОБЩЕНИЯ

...
Съобщение 2

ПОГЛЕДНИ С ТЕХНОЛОГИИТЕ В БЪДЕЩЕТО!

Във Факултета по технически науки вие ще изградите набор от знания, съизмерими с водещите тенденции в технологичния свят. Ще се потопите в области на научните изследвания в иновативна лабораторна среда и съвременни компютърни зали. Ще имате множество възможности за участия в национални или международни студентски програми, проекти и инициативи. Откривайки високите технологии, бихте могли да разгърнете вашия потенциал, в неподозирани мащаби, под ръководството на научните ви ръководители. Ваши иновативни високотехнологични идеи биха намерили място във факултетната научноизследователска дейност. А, всичко това е съпроводено с прекрасните възможности на университета за организиране на свободно ви време, спорт, отдих и широк спектър от културни форми.