Общност на докторанти и студенти

  • Председател на Общо събрание

Пенка Вескова Димова - ФК № 1970090002, катедра "Комуникационна и компютърна техника"

  • Заместник-председател на Общо събрание

Иван Димитров Иванов - редовна форма на обучение, катедра "Геодезия"

  • Председател на Студентски съвет

Цветелин Димитров Цонев - катедра "Комуникационна и компютърна техника"

  • Заместник - председател на Студентски съвет

Ралица Георгиева Димитрова - катедра "Инженерна логистика"

  • Членове на Студентски съвет

Ралица Георгиева Димитрова - катедра "Инженерна логистика"
Цветелин Димитров Цонев - катедра "Комуникационна и компютърна техника"
Ралица Георгиева Димитрова - катедра "Инженерна логистика"
Еда Ердоан Закир - катедра "Комуникационна и компютърна техника"
Докторант редовна форма на обучение, катедра "Геодезия"

Зареждане на съдържание...