Новини, съобщения, събития

Събития

Визита на академичен състав от ФТН в МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОТБРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ „ХЕМУС 2022” ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ, 01 - 04 ЮНИ 2022
Защити на дипломни работи(ОКС "магистър" и "бакалавър")- 08.07.2021 година
Промоция на абсолвенти - Випуск'2020 - ФПН и ФТН

Новини

Зареждане на съдържание...